Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠlehoferová, Tereza
dc.contributor.authorSlaninková, Mária
dc.contributor.refereeToušek, Ladislav
dc.date.accepted2015-06-03
dc.date.accessioned2016-03-15T08:54:37Z-
dc.date.available2014-06-30cs
dc.date.available2016-03-15T08:54:37Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-24
dc.identifier61499
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19251
dc.description.abstractPráca využíva koncepty kolektívnej pamäti, priestoru a sociálnej identity, na reflexiu zdieľaných predstáv o spoločnom priestore, obyvateľov mesta Bytča. Predstavy o priestore, sú zachytené prostredníctvom častí mesta, pomyselných hraníc v rámci priestoru, miest a dominánt významných pre miestnych obyvateľov. Teoretické poznatky, sú doplnené informáciami získanými terénnym výskumom v danej lokalite.cs
dc.format21 s. (25 928 znakov)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isosksk
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkolektívna pamäťcs
dc.subjectmiestocs
dc.subjectpriestorcs
dc.subjectsociálna identitacs
dc.titlePriestorové aspekty a charakteristiky kolektívnej pamäti v obci Bytčacs
dc.title.alternativeThe Space Aspects and Characterictics of Collective Memory in the City Bytčaen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programAntropologiecs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis uses the concepts of collective memory, space and social identity, to reflect on shared ideas about common space, inhabitants of Bytča. Ideas of space are captured through parts of the city, notional boundaries within the space, major cities and landmarks of the local population. Theoretical knowledge is supplemented by information gathered by field research in the locality.en
dc.subject.translatedcollective memoryen
dc.subject.translatedplaceen
dc.subject.translatedspaceen
dc.subject.translatedsocial identityen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Slaninkova.pdfPlný text práce634,7 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Slaninkova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce482,64 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Slaninkova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce456,51 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Slaninkova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce464,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19251

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.