Title: Etnografický výzkum zahrádkářské osady jako svébytné městské krajiny
Other Titles: Ethnographic research of garden colony as a specific urban landscape
Authors: Slavíková, Linda
Advisor: Sosna, Daniel
Referee: Toušek, Ladislav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19252
Keywords: zahrádkářské osady;fenomenologie prostoru;nereprezentativní teorie;prostor;emocionalita;senzualita;etnografie;antropologie krajiny
Keywords in different language: garden colony;phenomenology of space;nonrepresentational theory;space;emotionality;sensuality;ethnography;anthropology of landscape.
Abstract: Cílem navrhované práce je zmapovat ze sociálně kulturních antropologických pozic každodenní žitou realitu zahrádkářů v rámci prostoru zahrádkářské osady Radouč v Mladé Boleslavi. V této práci bude kladen důraz vedle sociálně kulturního aspektu zahrádkářské osady také na rovinu týkající se problematiky prostoru a jeho prožívání. V tomto ohledu se práce bude snažit osvětlit emocionální rovinu spjatou s prostorem zahrádkářské osady a s jeho prožíváním.
Abstract in different language: The proposed work is to explore the socio-cultural anthropological positions everyday lived reality of gardeners in the area of gardening settlements Radouč in Mlada Boleslav. In this work, emphasis will be placed next to the social-cultural aspect of gardening settlements also on the plane on the issue of space and its perception. In this regard, the work will try to shed light on the emotional plane connected with space gardening settlements as his emotion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Linda Slavikova.pdfPlný text práce128,61 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Slavikova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce521,89 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Slavikova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce457,39 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Slavikova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce466,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19252

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.