Název: Etnografický výzkum zahrádkářské osady jako svébytné městské krajiny
Další názvy: Ethnographic research of garden colony as a specific urban landscape
Autoři: Slavíková, Linda
Vedoucí práce/školitel: Sosna, Daniel
Oponent: Toušek, Ladislav
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19252
Klíčová slova: zahrádkářské osady;fenomenologie prostoru;nereprezentativní teorie;prostor;emocionalita;senzualita;etnografie;antropologie krajiny
Klíčová slova v dalším jazyce: garden colony;phenomenology of space;nonrepresentational theory;space;emotionality;sensuality;ethnography;anthropology of landscape.
Abstrakt: Cílem navrhované práce je zmapovat ze sociálně kulturních antropologických pozic každodenní žitou realitu zahrádkářů v rámci prostoru zahrádkářské osady Radouč v Mladé Boleslavi. V této práci bude kladen důraz vedle sociálně kulturního aspektu zahrádkářské osady také na rovinu týkající se problematiky prostoru a jeho prožívání. V tomto ohledu se práce bude snažit osvětlit emocionální rovinu spjatou s prostorem zahrádkářské osady a s jeho prožíváním.
Abstrakt v dalším jazyce: The proposed work is to explore the socio-cultural anthropological positions everyday lived reality of gardeners in the area of gardening settlements Radouč in Mlada Boleslav. In this work, emphasis will be placed next to the social-cultural aspect of gardening settlements also on the plane on the issue of space and its perception. In this regard, the work will try to shed light on the emotional plane connected with space gardening settlements as his emotion.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Linda Slavikova.pdfPlný text práce128,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Slavikova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce521,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-Slavikova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce457,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-Slavikova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce466,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/19252

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.