Název: Osobní finance: strašák dnešní doby
Další názvy: Personal Finance: The Scarecrow of today
Autoři: Švejcarová, Zuzana
Vedoucí práce/školitel: Sosna, Daniel
Oponent: Hejnal, Ondřej
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19254
Klíčová slova: expert;finanční a dluhové poradenství;vědění;peníze;spotřebitel;finanční gramotnost
Klíčová slova v dalším jazyce: expert;financial and debt counselling;knowledge;money;consumer;financial literacy
Abstrakt: Tato práce se zabývá otázkou vnímání osobních financí ve společnosti ve vztahu k dnešní situaci zadluženosti české dospělé populace skrze optiku finančních specialistů. Práce je tématicky rozdělena do tří částí. (1) Teoretická část popisuje téma vědění, finanční gramotnosti, peněz spotřeby a racionality. (2) Metodologická část této práce je zaměřena na použité metody výzkumu. (3) Poslední část se věnuje výsledkům samotného výzkumu, jenž přináší možné odpovědi na dnešní situaci zadluženosti a finanční gramotnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on the question of the perception of personal finance in the society in relation to the situation of indebtedness of Czech adult population through the view of financial specialists. The work is thematically divided into three parts. (1) The theoretical part describes the topic knowledge, financial literacy, money, consumption and rational behavior. (2) The methodological part of this work is focused on research methods. (3) The last part deals with the results of the research itself, which brings some answers to today's situation, debt and financial literacy.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Svejcarova_Zuzana_2015.pdfPlný text práce1,48 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Svejcarova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,31 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-Svejcarova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-Svejcarova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce423,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/19254

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.