Title: Osobní finance: strašák dnešní doby
Other Titles: Personal Finance: The Scarecrow of today
Authors: Švejcarová, Zuzana
Advisor: Sosna, Daniel
Referee: Hejnal, Ondřej
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19254
Keywords: expert;finanční a dluhové poradenství;vědění;peníze;spotřebitel;finanční gramotnost
Keywords in different language: expert;financial and debt counselling;knowledge;money;consumer;financial literacy
Abstract: Tato práce se zabývá otázkou vnímání osobních financí ve společnosti ve vztahu k dnešní situaci zadluženosti české dospělé populace skrze optiku finančních specialistů. Práce je tématicky rozdělena do tří částí. (1) Teoretická část popisuje téma vědění, finanční gramotnosti, peněz spotřeby a racionality. (2) Metodologická část této práce je zaměřena na použité metody výzkumu. (3) Poslední část se věnuje výsledkům samotného výzkumu, jenž přináší možné odpovědi na dnešní situaci zadluženosti a finanční gramotnosti.
Abstract in different language: This thesis is focused on the question of the perception of personal finance in the society in relation to the situation of indebtedness of Czech adult population through the view of financial specialists. The work is thematically divided into three parts. (1) The theoretical part describes the topic knowledge, financial literacy, money, consumption and rational behavior. (2) The methodological part of this work is focused on research methods. (3) The last part deals with the results of the research itself, which brings some answers to today's situation, debt and financial literacy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Svejcarova_Zuzana_2015.pdfPlný text práce1,48 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Svejcarova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Svejcarova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Svejcarova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce423,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19254

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.