Název: Vliv soběpodobnosti na kooperativnost a důvěryhodnost
Další názvy: Effect of facial self-resemblance on cooperativeness and trustworthiness
Autoři: Paulusová, Miluše
Vedoucí práce/školitel: Blažek, Vladimír
Oponent: Friedl, Lukáš
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19260
Klíčová slova: altruismus;kooperace;sobšpodobnost;důvěryhodnost;obličeje;lidská evoluce
Klíčová slova v dalším jazyce: altruism;cooperation;self-resemblance;trustworthiness;faces;human evolution
Abstrakt: Altruismus můžeme definovat jako čin, který přináší prospěch příjemci a zároveň určité náklady dárci, to vše ve smyslu přínosu k reprodukční zdatnosti, neboli inkluzivní fitness (Barrett et al. 2007). Altruistické nebo prosociální chování je zajímavým fenoménem, který přilákal pozornost mnoha vědců z mnoha různých oborů, a to především proto, nakolik se v lidském společenství rozšířil. Denně každý člověk spoléhá na kooperační snahy ostatních lidí, jelikož je na nich postavena celá společnost a dělba práce. Ač v živočišné říši, a to i mezidruhově, kooperace také operuje, nikdy nedosáhla takového rozšíření na téměř veškeré společenské aktivity, jako je tomu u lidí.
Abstrakt v dalším jazyce: Evolution is in many cases seen just as a competition between individuals and groups. Spencer's (1899) "survival of the fittest" is also often perceived in terms of mutual competition for resources. Alternatively, we can see examples of cooperation among whole animal kingdom, despite the fact that today's human society is directly based on cooperation among all its members. The question is how important was altruism and cooperation in human evolution. We can confidently say that strongest altruism was present between family members and relatives. Helping and caring about relatives increases individual inclusive fitness (Hamilton 1963) and therefore is more beneficial than reciprocity because it also operates at the level of genes. Recognition of related individuals is extremely important it's based on both cultural and physiognomic features.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
PaulusovaDP.pdfPlný text práce1,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Paulusova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce954,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-Paulusova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-Paulusova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce431,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/19260

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.