Title: Modifikace povrchu spálených kostí v závislosti na pre-kremační manipulaci s ostatky: experimentální studie
Other Titles: Surface modification of burned bones in dependence on pre-cremating manipulation with nonhumans remains: an experimental study
Authors: Kunášek, Štěpán
Advisor: Pankowská, Anna
Referee: Galeta, Patrik
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19263
Keywords: experiment;kremace;žárové pohřby;tafonomie;spálené pozůstatky;zvířecí kosti
Keywords in different language: experiment;cremation;burned remains;taphonomy;animal bones
Abstract: Výzkumu tafonomie kostí v průběhu kremace se v minulosti věnovalo hned několik autorů (např. Baby 1954; Binford 1963; Thurman Wilmore 1981). V době nedávno minulé např. Shipman, Foster, Schoeinger (1984) Dokládal (1999). V současnosti to jsou především Thomson (2004, 2005, 2009) dále Uberlaker (2007) a Goncalves (2011). Každý z těchto jmenovaných badatelů využil ke svému studiu experimentu, při němž pálil lidské nebo zvířecí kosti a poté hodnotil množství faktorů, které alteraci kostí při kremaci ovlivňují. Kromě jiných se tyto studie zaměřily také na morfologii fraktur spálených fragmentů. V důsledku výše zmiňované problematiky pre-kremačního nakládání se zesnulými jedinci v archeologickém kontextu (např. Baby 1954; Binford 1963; Goncalves 2011) nebo také lékařsko-soudní praxi (např. Uberlaker 2007) při svých experimentech rozlišovali tři základní předkremační stavy kostí. Kosti pokryté měkkou tkání, kosti čerstvě zbavené měkké tkáně a kosti suché. U každé z těchto kategorií byl poté popsán daný typický lom, na jehož základě by měl být stav kosti před spálením bezpečně identifikován. Je velmi zarážející, že takřka polovina těchto pokusů skončila v opozici, k té druhé. Goncalves (2011) na to při svém experimentu upozornil a nastolil tak otázku do jaké míry jsou tyto závěry akceptovatelné.
Abstract in different language: This version of Master thesis is horrible mistake. Submitted work could be about research of bone surface in dependence of pre-cremating manipulation. But it doesn't. Actually this paper isn't about anything, besides assembly of drivels and hot needle nonsense. I really didn't want to steal your time during reading that, so I'm genuinely and openly sorry for it. I believe, that next version will be satisfaction for everyone and especially for my thesis supervisor, because I totally disappointed her in every aspect of our cooperation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kunasek_Stepan_DP_2015.pdfPlný text práce316,31 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Kunasek_posudek vedouciho zari 2015.pdfPosudek vedoucího práce466,15 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Kunasek_posudek oponenta zari 2015.pdfPosudek oponenta práce454,67 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Kunasek_prubeh obhajoby zari 2015.pdfPrůběh obhajoby práce491,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19263

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.