Title: Stigmatizace a (re)socializace nevidomých.
Other Titles: Stigmatization and (re)socialization of the blinds.
Authors: Škardová, Iva
Advisor: Šlehoferová, Tereza
Referee: Sosna, Daniel
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19264
Keywords: zrakově postižení;studium znevýhodnění;tělo a tělesnost;hendikep;stigma;stigmatizace;resocializace.
Keywords in different language: visually impaired;disability studies;handicap;body and bodiment;stigma;stigmatization;resocialization.
Abstract: Hlavním tématem práce je problematika "postižených", a to na příkladu lidí se zrakovou vadou. Práce se snaží na danou tematiku nahlížet z antropologické perspektivy, za pomoci antropologických teorií a teorií z oboru disability studies, jež z velké části čerpá ze sociální a kulturní antropologie. Snahou je předložit možné nestigmatizující alternativy, jak zacházet s pojmem "postižení" a dále relativizovat pojetí, že na lidi s postižením se hledí jako na "jiné", "abnormální", nemocné atd. Jako metody sběru dat byly zvoleny za prvé polostrukturované rozhovory, které byly vedeny s nevidomými lidmi, kteří přišli o zrak v průběhu svého života. Jako druhá metoda bylo (zúčastněné) pozorování jejich každodenního života, kdy byly zjišťovány podoby možné stigmatizace ze strany majoritní společnosti.
Abstract in different language: The main topic of this work is the problems of the "disabled", specifically people with sight handicap. This work tries to use anthropological point of view, supported by anthropological theories and theories from the field of disability studies, which are influenced by social and cultural anthropology. This position is to foreshadow non-stigmatizing alternatives, how to use the term "disability" and then I try to relativize the notion of looking at disabled people as "different", "abnormal", sick and so forth. As methods semistructured interviews with blind people who lost their sight during their life were elected, and also participant observation of their everyday life, specifically forms of possible stigmatization from major society.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Skardova_DP.pdfPlný text práce747,1 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Skardova_posudek vedouciho zari 2015.pdfPosudek vedoucího práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Skardova_posudek oponenta zari 2015.pdfPosudek oponenta práce833,64 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Skardova_prubeh obhajoby zari 2015.pdfPrůběh obhajoby práce341,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19264

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.