Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNeupauer, Eduard
dc.contributor.authorSeidlová, Blanka
dc.contributor.refereeDemjančuk, Nikolaj
dc.date.accepted2015-05-26
dc.date.accessioned2016-03-15T08:54:59Z
dc.date.available2012-04-26cs
dc.date.available2016-03-15T08:54:59Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2014-06-27
dc.identifier52935
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19277
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce obsahuje analýzu tří Dostojevského děl: Dvojník, Zápisky z podzemí a Idiot. Kromě analýzy je v ní popsána osobnost autora se zaměřením na jeho charakter, osud a náboženský a filosofický názor. V práci nechybí ani charakteristika období vlády cara Petra I., období pro vývoj Ruska naprosto zásadního. Ruská pravoslavná církev neodmyslitelně patří k životu ruského lidu, část diplomové práce je proto věnována ortodoxní církvi a jejímu vlivu na duchovní vývoj v Rusku. Koncept celé práce vychází ze sekundární literatury, přičemž nejvíce jsou reflektovány studie Dostojevského díla od Berďajeva a Losského.cs
dc.format93 s. ( 150 198 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=52935-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectFedor Michajlovič Dostojevskijcs
dc.subjectproblém člověkacs
dc.subjectdvojnictvícs
dc.subjectpodzemní člověkcs
dc.subjectFriedrich Schellingcs
dc.subjectruská pravoslavná církevcs
dc.subjectvelké schizmacs
dc.subjectPetr I.cs
dc.subjectproblém sebevraždycs
dc.subjectširoká ruská dušecs
dc.title"Problém člověka" u Dostojevského (N. A. Berďajev a N. O. Losskij)cs
dc.title.alternative"The problem of man" by Dostoyevsky (N.A. Berdayev and N.O. Lossky)en
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programHumanitní studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe presented thesis contains an analysis of three works written by Dostoevsky: The Double, Notes from Underground and The Idiot. Furthermore, it describes in the author's personality, focusing on his character, fate, and religious and philosophical views. In this work there is also characteristic of the reign of Tsar Peter I., the period of development of Russia absolutely essential. Russian Orthodox Church is inherent to the life of the Russian people, part of the thesis is therefore devoted to the Orthodox Church and its influence on spiritual development in Russia. The concept of the whole work is based on secondary literature, where most studies are reflected Dostoevsky's works from Berdayev and Lossky.en
dc.subject.translatedFedor Michajlovitch Dostoyevskyen
dc.subject.translatedproblem od manen
dc.subject.translateddoubleen
dc.subject.translatedman from undergrounden
dc.subject.translatedFriedrich Schellingen
dc.subject.translatedrussian orthodox churchen
dc.subject.translatedgreat schismen
dc.subject.translatedPeter I.en
dc.subject.translatedproblem of suicideen
dc.subject.translatedwide russian soulen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Seidlova.pdfPlný text práce552,54 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-seidlova_neupauer.pdfPosudek vedoucího práce312,86 kBAdobe PDFView/Open
oponent-seidlova_demjancuk.pdfPosudek oponenta práce344,17 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Seidlova_B.pdfPrůběh obhajoby práce554,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19277

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.