Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKastnerová, Martina
dc.contributor.authorFleischmannová, Šárka
dc.contributor.refereeSchuster, Radek
dc.date.accepted2015-05-26
dc.date.accessioned2016-03-15T08:55:01Z
dc.date.available2013-06-30cs
dc.date.available2016-03-15T08:55:01Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2014-04-14
dc.identifier57336
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19280
dc.description.abstractZáměrem této práce je předložení konceptů dvou autorů, kteří se významným způsobem zapsali do diskuzí, které jsou vedeny ohledně prolínání diskurzů fikce a historie a následná komparace konceptů těchto autorů. Těmito vybranými autory jsou Hayden White a Lubomír Doležel. Předtím než byla zaměřena pozornost na koncepty vybraných autorů, bylo v první kapitole poskytnuto uvedení do problematiky prolínání diskurzů fikce a historie. V obecné rovině také byly definovány diskurzy fikce a historie.cs
dc.format82 s. (143 885 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdiskurz fikcecs
dc.subjectdiskurz historiecs
dc.subjectprolínání diskurzůcs
dc.subjectHayden Whitecs
dc.subjectLubomír Doleželcs
dc.titleFikce a historie - prolínání diskurzůcs
dc.title.alternativeBlending of discourses of fiction and history in Hayden White´s and Lubomír Doležel´s worken
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programHumanitní studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe main aim of this thesis was to introduce the concepts of two different authors who both highly contributed to the discussions about the topic blending of the discourses of fiction and history and their consecutive comparison. These authors are Hayden White and Lubomír Doležel. Before focusing on the concepts themselves, introduction to the issue was given in the first chapter. Also, the general definiton of discourses of fiction and history were defined.en
dc.subject.translatedfiction discourseen
dc.subject.translatedhistorical discourseen
dc.subject.translatedblending of discoursesen
dc.subject.translatedHayden Whiteen
dc.subject.translatedLubomír Doleželen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Fleischmannova.pdfPlný text práce742,46 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-fleischmannova_kastnerova.pdfPosudek vedoucího práce177,85 kBAdobe PDFView/Open
oponent-fleischmannova_schuster.pdfPosudek oponenta práce175,78 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Fleischmannova_S.pdfPrůběh obhajoby práce338,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19280

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.