Title: Postoje k jazyku u současných vysokoškolských studentů nehumanitních oborů
Other Titles: Attitudes of Contemporary University Students of Non-Humanistic Fields of Study to Language
Authors: Lorencová, Jana
Advisor: Prošek, Martin
Referee: Schuster, Radek
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19291
Keywords: jazykový postoj;dotazníkové šetření;sociolingvistika;technické obory;elektrotechnika;lingua franca
Keywords in different language: attitude to language;questionnaire survey;sociolinguistics;technical subjects;electrical engineering;lingua franca
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá postoji k jazyku u současných vysokoškolských studentů nehumanitních oborů, konkrétně u studentů Fakulty aplikovaných věd a Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni. Cílem práce je zjistit, jaký vztah mají studenti těchto dvou fakult k českému jazyku a jaké je postavení češtiny v konkurenci s jinými jazyky v daném oboru studia. Hlavní metodou výzkumu je dotazníkové šetření.
Abstract in different language: This thesis deals with attitudes of contemporary university students of non-humanistic fields of study to language. Research focuses only on students of the Faculty of Applied Sciences and the Faculty of Electrical Engineering at the University of West Bohemia in Pilsen. The goal of the thesis is to find out what the attitude of the students at these two mentioned faculties to the Czech language is and what position the Czech language has against other languages in this field of study. The main research method is questionnaire survey.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Lorencova_Jana.pdfPlný text práce914,19 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Lorencova_prosek.pdfPosudek vedoucího práce667,04 kBAdobe PDFView/Open
oponent-lorencova_schuster.pdfPosudek oponenta práce522,83 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Lorencova_J.pdfPrůběh obhajoby práce353,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19291

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.