Title: Smyslová data jako základní percepční zkušenosti
Other Titles: Sense-Data as a Fundamental Perceptual Experience
Authors: Petrle, Pavel
Advisor: Polák, Michal
Referee: Schuster, Radek
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19292
Keywords: Bertrand Russell;George Edward Moore;smyslová data;poznání z popisu;poznání z obeznámenosti;univerzália;adverbialismus;mýtus daného
Keywords in different language: Bertrand Russell;George Edward Moore;sense-data;knowledge by description;knowledge by acquaintance;universals;adverbialism;myth of given
Abstract: Práce se zaměřuje na problematiku teorie smyslových dat, přičemž se snaží ukázat možnou inspirativnost této teorie. Práce se zabývá především dílem dvou filozofů a to dílem Russella a Moora v dané oblasti. Zvažuje také argumenty pro a námitky proti teorii. Přestože hlavním probíraným tématem je teorie smyslových dat, pojednává práce také témata jako adverbialismus, solipsismus, mýrus daného, kvality či kvále.
Abstract in different language: The work focuses on the problems of the sense-data theory in order to show how we can take an advantage of this theory. The work considers mainly two authors: Mr. Russell and Mr. Moore. It also take into the account the important arguments for and objections against the sense-data theory. It discusses especially the sense-data theory nevertheless it includes topics as an adverbial theory, solipsism, the myth of the given, qualities, quale as well.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Pavel Petrle.pdfPlný text práce972,65 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-petrle_polak.pdfPosudek vedoucího práce544,25 kBAdobe PDFView/Open
oponent-petrle_schuster.pdfPosudek oponenta práce200,16 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Petrle_P.pdfPrůběh obhajoby práce348,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19292

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.