Title: Specifické aspekty gotického románu v díle Mary Shelleyové
Other Titles: Specific features of gothic novel in work of Mary Shelley
Authors: Longinová, Zuzana
Advisor: Mišterová, Ivona
Referee: Kašparová, Jana
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19300
Keywords: Mary Shelleyová;gotický román;romantismus;spisovatelky;Frankenstein;transformation;literatura;science fiction
Keywords in different language: Mary Shelley;gothic fiction;romanticism;female writers;frankenstein;transformation;literature;science fiction
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá životem a dílem anglické spisovatelky Mary Shelleyové. Cílem práce je analyzovat vybraná díla této autorky a identifikovat v nich charakteristické rysy gotické literatury. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část poskytuje informace o význačných osobách gotického románu, představuje hlavní rysy tohoto žánru a popisuje podstatná období ze života Mary Shelleyové. V praktické části jsou analyzována dvě díla této autorky, konkrétně román Frankenstein neboli Moderní Prométheus a povídka Transformation. Důraz je kladen na určení typických znaků gotického románu.
Abstract in different language: This thesis is concerned with life and work of English writer Mary Wollstonecraft Shelley. The objective of this thesis is to analyse selected Mary Shelley´s works and identify the specific features of gothic fiction in these writings. The thesis is divided into two parts. The theoretical part provides information about eminent personalities in gothic fiction, introduces main aspects of this genre and describes important periods of Mary Shelley´s life. The practical part of the thesis presents the analysis of her two works, novel Frankenstein,or,The Modern Prometheus and short story Transformation. This part is focused on determination of particular gothic elements in the works mentioned above.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Longinova.pdfPlný text práce911,18 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-longinova_misterova.pdfPosudek vedoucího práce219,04 kBAdobe PDFView/Open
oponent-longinova_kasparova.pdfPosudek oponenta práce554,52 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Longinova_Z.pdfPrůběh obhajoby práce663,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19300

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.