Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMišterová, Ivona
dc.contributor.authorProcházková, Miroslava
dc.contributor.refereeRaisová, Eva
dc.date.accepted2015-05-28
dc.date.accessioned2016-03-15T08:55:17Z
dc.date.available2014-06-30cs
dc.date.available2016-03-15T08:55:17Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-15
dc.identifier61893
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19304
dc.description.abstractPráce se zabývá reflexí regentské a viktoriánské společnosti ve vybraných dílech soudobých autorek Jane Austenové a Charlotte Brontëové. Jedním z cílů práce je představit romány Jane Austenové Rozum a cit a Emma a romány Charlotte Brontëové Jana Eyrová a Shirley jako realistickou literární tvorbu. V teoretické části se práce soustředí na kulturně-historický kontext a literaturu první poloviny devatenáctého století. Praktická část je věnována analýze děl, včetně charakteristiky ústředních témat a stylu tvorby zvolených autorek, a interpretaci podpořenou sekundární literaturou zabývající se historií a kulturou devatenáctého století. Interpretované úryvky z děl se váží k následujícím tématům - politické a historické pozadí, společenské třídy a konvence, role majetku, manželství a postavení žen a atmosféra regentského a viktoriánského období.cs
dc.format148 s. (244 938 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectreflexecs
dc.subjectregentské obdobícs
dc.subjectviktoriánské obdobícs
dc.subjectspolečnostcs
dc.subjectJane Austencs
dc.subjectCharlotte Brontëovács
dc.subjectRozum a citcs
dc.subjectEmmacs
dc.subjectJana Eyrovács
dc.subjectShirleycs
dc.subjectrealismuscs
dc.subjectkritický realismuscs
dc.subject19. stoletícs
dc.subjectpostavení žencs
dc.titleOdraz britské regentské a viktoriánské společnosti v dílech Jane Austenové a Charlotte Brontëovécs
dc.title.alternativeReflection of British Regency and Victorian Society As Seen Through the Eyes of Jane Austen and Charlotte Brontëen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programHumanitní studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the reflection of the Regency and Victorian society as seen through the eyes of contemporary authoresses, Jane Austen and Charlotte Brontë. One of the objectives of this thesis is to present selected novels by Jane Austen, Sense and Sensibility and Emma, and selected novels by Charlotte Brontë, Jane Eyre and Shirley, as literary works of realism. The theoretical part of this thesis is concerned with the historical context and the literary environment during the first half of the nineteenth century. The practical part endeavours to analyse the selected novels by introducing major themes presented by the authoresses and by interpreting particular extracts from these novels. The interpretation is supported by secondary sources related to the history and culture of the nineteenth century, and focuses on the following themes - political and historical background, social classes and manners, role of property, marriage and women's position, and atmosphere of the Regency and Victorian period.en
dc.subject.translatedreflectionen
dc.subject.translatedregency perioden
dc.subject.translatedvictorian eraen
dc.subject.translatedsocietyen
dc.subject.translatedJane Austenen
dc.subject.translatedCharlotte Brontëen
dc.subject.translatedSense and sensibilityen
dc.subject.translatedEmmaen
dc.subject.translatedJane Eyreen
dc.subject.translatedShirleyen
dc.subject.translatedrealismen
dc.subject.translatedcritical realismen
dc.subject.translatednineteenth centuryen
dc.subject.translatedwomen's positionen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-MProchazkova.pdfPlný text práce1,41 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-prochazkova_misterova.pdfPosudek vedoucího práce206,37 kBAdobe PDFView/Open
oponent-prochazkova_raisova.pdfPosudek oponenta práce500,12 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Prochazkova_M.pdfPrůběh obhajoby práce625,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19304

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.