Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDemjančuková, Dagmar
dc.contributor.authorSudek, Ladislav
dc.contributor.refereeKratochvíl, Miloš
dc.date.accepted2015-05-26
dc.date.accessioned2016-03-15T08:55:19Z
dc.date.available2014-06-30cs
dc.date.available2016-03-15T08:55:19Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-15
dc.identifier62061
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19307
dc.description.abstractTématem diplomové práce je Konstantinovský obrat. Otázka prosazení se křesťanství nad ostatními kulty antického Říma není jen otázkou jedné události, ale jedná se o dlouhodobý proces. V této práci je na celou problematiku nahlíženo jako na vztah mezi křesťanstvím a antickými kulty. Za hlavní kritérium jsou brány tzv. roviny lidské praxe. V druhé části práce je popsán život Konstantina se zaměřením na události a důvody, které vedly k vydání tzv. Ediktu milánskému r.313.cs
dc.format87 s. (138 896 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkonstantinovský obratcs
dc.subjectKonstantin Velikýcs
dc.subjectroviny lidské praxecs
dc.subjectantický mravní étoscs
dc.subjectkřesťanský mravní étoscs
dc.subjectstátní kultcs
dc.subjectantická historiografiecs
dc.subjectkřesťanská historiografiecs
dc.subjectDiocletianuscs
dc.subjectedikt milánskýcs
dc.subjectpronásledování křesťanůcs
dc.subjectEusebioscs
dc.titleKonstantinovský obratcs
dc.title.alternativeConstantinian turnoveren
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programHumanitní studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe topic of this diploma is called Constantinian turnover. The question of the Christianity above the others cults of antique Rome ist not only the question of one event, but it is a long process. This diploma is looking at the problems like relationship between Christianity and antique cults. The main criterion for this diploma are layer of human practice. In the part is described life of Constantine. The main thing is, which events and reason gave the reason to releasing Edict of Milan in 313.en
dc.subject.translatedconstantinian turnoveren
dc.subject.translatedConstantine the Greaten
dc.subject.translatedlayer of human practiceen
dc.subject.translatedantique moral ethosen
dc.subject.translatedchristian moral ethosen
dc.subject.translatedstate culten
dc.subject.translatedantique historiographyen
dc.subject.translatedchristian historiographyen
dc.subject.translatedDiocletianen
dc.subject.translatededict of milanen
dc.subject.translatedpersecution of christiansen
dc.subject.translatedEusebiosen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Konstatinovsky obrat.pdfPlný text práce443,63 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-sudek_demjancukova.pdfPosudek vedoucího práce333,35 kBAdobe PDFView/Open
oponent-sudek_kratochvil.pdfPosudek oponenta práce612,5 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Sudek_L.pdfPrůběh obhajoby práce634,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19307

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.