Title: Šoa Židů na Plzeňsku a jejich návrat domů
Other Titles: Pilsen Holocaust of Jews and their return home
Authors: Jakešová, Dobromila
Advisor: Budil, Ivo
Referee: Tydlitátová, Věra
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19319
Keywords: holocaust;pronásledování;Židé;návrat
Keywords in different language: holocaust;victimatization;Jews;return
Abstract: Práce je zaměřena na pronásledování Židů za války a po jejím skončení. Práce se dále věnuje otázce konečného řešení židovské otázky a internace pronásledovaných židovských obyvatel a jejich následný pobyt v koncentračních táborech. Práce zpracovává téma poválečných politických procesů, jejichž oběťmi se stali převážně Židé a jejich další pronásledování KSČ.
Abstract in different language: The thesis is focused on the persecution of Jews during the WW II. and after the war. The work deals with the issue of the final solution of the Jewish question and the internment of the persecuted Jewish people and their subsequent stay in the concentration camps. The thesis also deals with the topic of post-war political process, whose victims became mostly Jews, and their further persecution by the Communist Party.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomka%2520Dobru%25C5%25A1%2520z%252013.8.2015.pdfPlný text práce6,89 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Jakesova_Budil.pdfPosudek vedoucího práce251,87 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Jakesova_Tydlitatova.pdfPosudek oponenta práce78,45 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Jakesova Dobromila.pdfPrůběh obhajoby práce380,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19319

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.