Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorWagnerová, Marina
dc.contributor.authorMalá, Pavlína
dc.contributor.refereeVávra, Zdeněk
dc.date.accepted2015-06-05
dc.date.accessioned2016-03-15T08:55:34Z
dc.date.available2014-06-30cs
dc.date.available2016-03-15T08:55:34Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-30
dc.identifier63604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19334
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá funkcí a užitím německých modálních sloves a jejich opisů ve vybraných německých žurnalistických textech.Pro analýzu těchto sloves byly vybrány německé noviny Passauer Neue Presse, Bild nebo TZ.cs
dc.format65 s. (61 075 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isodede
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmodální slovesacs
dc.subjectopisycs
dc.subjectžurnalistický textcs
dc.subjectmodalitacs
dc.subjectpomocná slovesacs
dc.subjectmorfologická charakteristikacs
dc.subjectsyntaktická charakteristikacs
dc.subjectsémantická charakteristikacs
dc.titleAuftreten und Funktion von Modalverben und ihren Umschreibungen in ausgewählten journalistischen Textencs
dc.title.alternativeOccurance and function of modal verbs and their transcripts in selected journalistic textsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programFilologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with an occurrence and a function of modal verbs and their transcripts in selected journalistic texts. For the analysis of these modalverb had been chosen german news assauer Neue Presse, Bild and TZ.en
dc.subject.translatedmodal verbsen
dc.subject.translatedtranscriptsmen
dc.subject.translatedjournalistic texten
dc.subject.translatedmodalityen
dc.subject.translatedauxiliary verbsen
dc.subject.translatedmorphological characteristicen
dc.subject.translatedsyntactic characteristicen
dc.subject.translatedsemantic characteristicen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska_prace_mala_pavlina.pdfPlný text práce809,96 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Mala V.pdfPosudek vedoucího práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Mala O.pdfPosudek oponenta práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Mala.jpegPrůběh obhajoby práce597,05 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19334

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.