Title: Zahraniční politika habsburské monarchie za válek o rakouské dědictví, 1740-1748
Other Titles: The Foreign Policy of Habsburg Monarchy during the War of Austrian Succession, 1740-1748
Authors: Plouhar, Pavel
Advisor: Skřivan, Aleš
Referee: Šedivý, Miroslav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19378
Keywords: války o rakouské dědictví;habsburská monarchie;Rakousko;zahraniční politika;Marie Terezie
Keywords in different language: war of austrian succession;habsburg monarchy;Austria;foreign policy;Maria Theresa
Abstract: Cílem této práce je prezentace a zhodnocení zahraniční politiky habsburské monarchie během válek o rakouské dědictví v letech 1740-1748. Důraz je kladen na postavení Rakouska v Evropě a na vlivy, které ovlivňovaly rakouskou zahraniční politiku.
Abstract in different language: The aim of this work is presentation and evaluation of foreign policy of the Habsburg Monarchy during the War of the Austrian Succession in 1740-1748. Emphasis is given to position of Austria in Europe and to impacts which influenced Austrian foreign policy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zahranicni politika habsburske monarchie behem valek o rakouske dedictvi, 1740-1748.pdfPlný text práce970,92 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Plouhar_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce497 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Plouhar_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce851,25 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Plouhar_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce276,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19378

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.