Title: Válka o Falklandy 1982
Other Titles: The Falklands War 1982
Authors: Sosna, Marek
Advisor: Novotný, Lukáš
Referee: Skřivan, Aleš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19407
Keywords: Velká Británie;Argentina;Margaret Thatcherová;Leopoldo Galtieri;Alexander Haig;1982;falklandská válka
Keywords in different language: Great Britain;Argentina;Margaret Thatcher;Leopoldo Galtieri;Alexander Haig;1982;falklands war
Abstract: Bakalářská práce se zabývá válkou mezi Velkou Británií a Argentinou o Falklandské ostrovy v roce 1982. Práce se dělí na několik kapitol a podkapitol. V první části se zabývám obecnou charakteristikou ostrova a hledáním dlouhodobé příčiny. Další část se zaměřuje na samotný konflikt. Konečná část popisuje důsledky války.
Abstract in different language: Thesis deals with the war between Great Britain and Argentina over the Falkland Islands in 1982. The work is divided into several chapters and subchapters. The first part deals with the general characteristics of the island and looking for long-term causes. Another part focuses on the conflict itself. The final section discusses the implications of the war.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Valka o Falklandy (Marek Sosna).pdfPlný text práce622,6 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Sosna, BP, vedouci.pdfPosudek vedoucího práce803,58 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Sosna, BP, oponent.pdfPosudek oponenta práce928,41 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Sosna.pdfPrůběh obhajoby práce323,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19407

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.