Název: SS Sonderkommando Treblinka v první funkční fázi
Další názvy: SS-Sonderkommando Treblinka in its First Function Stage
Autoři: Chocholatý, Michal
Vedoucí práce/školitel: Kodet, Roman
Oponent: Jeřábek, Martin
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19412
Klíčová slova: Treblinka;Irmfried Eberl;tábor okamžitého vyhlazení;plynové komory
Klíčová slova v dalším jazyce: Treblinka;Irmfried Eberl;camp of instant extermination;gas chambers
Abstrakt: Diplomová práce má za cíl podrobně analyzovat a zmapovat první funkční období tábora okamžitého vyhlazení Treblinka od jeho vlastní výstavby, která započala na jaře roku 1942 až do sklonku srpna, popř. počátku září 1942, kdy došlo k odvolání prvního táborového velitele MUDr. Irmfrieda Eberla, v důsledku čehož prošel tábor rozsáhlou organizační i stavební rekonstrukcí.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma work aims to analyze as deeply as possible the first function stage of the "camp of instant extermination" Treblinka since its own creation which commenced in spring 1942 until the fall of August, beginning September 1942, when the first commander of the camp, M.D. Irmfried Eberl was dismissed which consequently led to the wide camp re-organization.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP 2015 chocholaty.pdfPlný text práce3,65 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Chocholaty posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce956,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-Chocholaty posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce961,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-Chocholaty_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce329,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/19412

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.