Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNovotný, Lukášcs
dc.contributor.authorKubánková, Zdeňkacs
dc.contributor.refereeSuk, Pavelcs
dc.date.accepted2015-06-08cs
dc.date.accessioned2016-03-15T08:56:25Z-
dc.date.available2014-09-09cs
dc.date.available2016-03-15T08:56:25Z-
dc.date.issued2015cs
dc.date.submitted2015-04-30cs
dc.identifier63939cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19419-
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce se zabývá politickými procesy proti římskokatolické církvi v Československu mezi lety 1948 - 1953 a jejich propagandou v tehdejších médiích. Hlavní téma je rozděleno do tří základních částí. První kapitola se zabývá bojem státní moci proti biskupům a kapitola je stavěna na studii případu internace pražského arcibiskupa Josefa Berana. Další kapitola se zaměřuje na pronásledování řeholních řádů komunisty a hlavním tématem je zde politický proces "Machalka a spol." Poslední kapitola pojednává o boji státu proti kněžím a tato část textu se opírá především o tzv. "číhošťský zázrak" a "babický případ". V každé kapitole je nejprve uvedený případ hodnocen podle současných historiografických zdrojů a následně je zkoumána propagandy daných případů v dobových médiích. V závěrečné, samostatné kapitole následuje komparace předložených případů a zhodnocení jejich propagandy.cs
dc.format135 s. + 5 s. příloh (247 751)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectkomunismuscs
dc.subjectpropagandacs
dc.subjectřímskokatolická církevcs
dc.subjectbiskupovécs
dc.subjectřeholnícics
dc.subjectkněžícs
dc.subjectperzekucecs
dc.subjectpolitické procesycs
dc.subjectčeskoslovenskocs
dc.titlePolitické procesy proti římskokatolické církvi v Československu mezi lety 1948 - 1953 a jejich propaganda v komunistických médiíchcs
dc.title.alternativePolitical Trial against the Roman Catholic Church in Czechoslovakia between 1948 - 1953 and their Communist Propaganda in the Mediaen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programHistorické vědycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis deals with the political trials against the Roman Catholic Church in Czechoslovakia between 1948 - 1953 and their propaganda in the then contemporary media. The central topic is divided into three main parts. The first chapter looks into the struggle of state power against the bishops and is based on the study of the case of the internment of Josef Beran, the then Archbishop of Prague. Next chapter focuses on the persecution of monastic orders by the communist regime; its main concern is the political process "Machalka a spol.". The last chapter of the thesis discusses the struggle of the state against the clergymen and the text itself is based mainly on the so-called "Číhošť miracle" and "Babice case". Each chapter consists firstly of an evaluation of presented case by today's historiographical sources and, subsequently, of research of the propaganda of those cases in communist media. In the final, stand-alone chapter; the comparison of presented cases and evaluation of their propaganda follow.en
dc.subject.translatedcommunismen
dc.subject.translatedpropagandaen
dc.subject.translatedroman catholic churchen
dc.subject.translatedbishopsen
dc.subject.translatedreligiousen
dc.subject.translatedpriestsen
dc.subject.translatedpersecutionen
dc.subject.translatedpolitical trialen
dc.subject.translatedczechoslovakiaen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Kubankova pdf.pdfPlný text práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Kubankova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce906,71 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Kubankova posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce2,34 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Kubankova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce289,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19419

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.