Title: Plzeňská Vlajka
Other Titles: The Vlajka Organisation in Pilsen
Authors: Marková, Lenka
Advisor: Novotný, Lukáš
Referee: Kodet, Roman
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19422
Keywords: Československo;fašistické organizace;český nacionalismus;politické hnutí Vlajka;kolaborace
Keywords in different language: Czechoslovakia;fascist organizations;czech nacionalism;Vlajka political movement;collaboration
Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na popis činnosti politického hnutí Vlajka, jedné z nejvýznamnějších fašistických organizací v Československu. Cílem práce je analýzu pobočky fašistické organizace Vlajka v Plzni, která byla založena roku 1935 a byla vůbec nejaktivnější vlajkařskou pobočkou. Práce popisuje její aktivity, vývoj od české nacionalistické skupiny do kolaborantské skupiny. V poslední kapitole jsou popsány životy předních činovníků Vlajky v Plzni.
Abstract in different language: Master's thesis The Flag, the fascist organization in Pilsen describes the agency of the Vlajka political movement that was one of the most significant fascist organizations in Czechoslovakia. The main topic of the presented master thesis is the analysis of the Flag's branch office in Pilsen that was founded in 1935 and was the most active Flag's branch. This thesis describes its agency and deviation from Czech nationalism to a purely collaborationist group. The last chapter describes the lives of individual leading representatives of the Pilsen's Flag
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Lenka Markova.pdfPlný text práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Markova posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce856,75 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Markova posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce906,13 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Markova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce327,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19422

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.