Title: Vybrané problémy českého parlamentního režimu
Other Titles: Selected Problems of the Czech Parliamentary Regime
Authors: Müllerová, Anette
Advisor: Kubát, Michal
Referee: Jurek, Petr
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19455
Keywords: parlamentní režim;český stranický systém;nové politické strany;tradiční politické strany;ideologie
Keywords in different language: parliamentary regime;czech party system;new political parties;traditional political parties;ideology
Abstract: Tato práce se věnuje stranickému systému v České republice, přičemž v konkrétní rovině se budeme zabývat jeho dvěma vybranými problémy, které ovlivňují fungování českého parlamentarismu. Jeden z nich lze označit za relativně nový fenomén, neboť se v českém stranickém systému objevuje až po volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2010, o druhém se naproti tomu hovoří prakticky již od 90. let. V prvním případě máme na mysli otázku vzniku nových politických uskupení v kombinaci s klesající podporou etablovaných politických stran. Ve druhém případě narážíme na existenci Komunistické strany Čech a Moravy (dále jen KSČM), která jako jediná z etablovaných stran českého stranického systému v průběhu let výrazněji neztrácí na podpoře, a to navzdory tomu, že se o ní hovoří jako o straně radikální, extrémní, antisystémové, krajně (ultra) levicové apod.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with party system in the Czech Republic and selected problems which influence functioning of the Czech parliamentary regime. One of those is relatively new phenomenon because appears in Czech party system after election to the lower house in 2010. We are referring to the emergence of new political parties and simultaneous declining support of the traditional one. The second problem exists on the other hand since the 90s. We have in mind presence and success of Communist Party of Bohemia and Moravia, which is the only one among established Czech parties which do not lose electoral support more significantly, despite its at least radical character.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Anette Mullerova_final.pdfPlný text práce753,98 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Mullerova_ved.docxPosudek vedoucího práce48,48 kBMicrosoft Word XMLView/Open
oponent-Mullerova_dp_opo_pol.pdfPosudek oponenta práce528,5 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Mullerova Anette.pdfPrůběh obhajoby práce210,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19455

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.