Title: Nigérie jako regionální mocnost.
Other Titles: Nigeria as a regional power.
Authors: Walzer, Václav
Advisor: Piknerová, Linda
Referee: Lupták, Ľubomír
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19474
Keywords: nigérie;regionální hegemonie;ropa;zahraniční politika;ecowas.
Keywords in different language: nigeria;regional hegemony;oil;foreign policy;ecowas.
Abstract: Tato práce pojednává o tom, zda je Nigérie regionálním hegemonem. Úvodní kapitola se zabývá konceptem regionální hegemonie jako takové. V dalších kapitolách se zmiňuji o silných a slabých stránkách Nigérie a zjišťuji, zda Nigérie splňuje vytyčené podmínky regionálního hegemona. Práce ukazuje enormní ekonomickou sílu Nigerie, díky vlastnictví velkého množství ropy. Tyto velké zásoby ropy Nigérii zajistily členství v OPEC, které věnuji jednu kapitolu. V práci uvádím, jak Nigérie využívá svůj ekonomický tlak v zahraniční politice s jednotlivými státy i na půdě organizace ECOWAS. Zmiňuji se o této organizaci a poukazuji na pozici Nigérie v rámci této organiazce. Protože dříve byla Nigérie plná převratů, nezapomněl jsem opomenout ve své práci ani vývoj politického sytému, aby se prokázalo či vyvrátilo, že je Nigérie opravdu demokratickou zemí.
Abstract in different language: Aim of this thesis is to present the Nigeria as a regional hegemony. In first chapter I will describe the concept of regional hegemony itself. In the following parts I'm going to present Nigeria's power and weaknesses. I will discover if Nigeria is truly a regional hegemony. This thesis shows economical power of Nigeria, which is thanks to ownership of oil industry became member of OPEC organization. I will dedicate one chapter just to OPEC. These fact are going to be followed by position on Nigeria in this organization, which is now really strong. Nigeria used to be country of fights, I cannot forger to mention development of the political system, to find out if Nigeria is really a democratic country.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Vaclav Walzer.pdfPlný text práce241,15 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Walzer_ved.docPosudek vedoucího práce44,76 kBMicrosoft WordView/Open
oponent-Walzer_opo.docxPosudek oponenta práce43,07 kBMicrosoft Word XMLView/Open
obhajoba-Walzer.pdfPrůběh obhajoby práce264,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19474

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.