Title: Život a dílo Arnošta Gellnera
Other Titles: Life and work of Ernest Gellner
Authors: Janoušek, Jan
Advisor: Lupták Burzová, Petra
Referee: Rosůlek, Přemysl
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19475
Keywords: nacionalismus;arnošt gellner
Keywords in different language: nationalism;ernest gellner
Abstract: Práce pojdnává o proměně pojmu nacionalismus v dílech Arnošta Gellnera. V práci je uveden popis Gellnerova života a s ním spojené údálosti, které měly vliv na jeho tvorbu, akademická činnost a myslitelé, kteří Gellnera ovlivnili. K pohopení proměny nacionalismu jsou popsány pomocí kvalitativní obsahové analýzy knihy Gellnera, zejména Nacionalismus a Národy a nacionalismus.
Abstract in different language: Thesis deals with the transformation of the concept of nationalism in the works of Ernest Gellner. The work describes Gellner´s life and related events that had an impact on his work, academic activity and thinkers who influenced Gellner. To understand the transformation of nationalism are described his books (especially Nationalism and Nations and Natonalism) with use of qualitative content analysis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bc_prace_tisk.pdfPlný text práce691,69 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Janousek_ved.docxPosudek vedoucího práce47,14 kBMicrosoft Word XMLView/Open
oponent-Janousek_opo.docxPosudek oponenta práce32,87 kBMicrosoft Word XMLView/Open
obhajoba-Janousek.pdfPrůběh obhajoby práce337,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19475

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.