Title: Mocenské soupeření o přístup ke zdrojům v oblasti Kaspického moře
Other Titles: Power competition for access to resources in the Caspian Sea
Authors: Fišer, Tomáš
Advisor: Leichtová, Magdaléna
Referee: Naxera, Vladimír
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19480
Keywords: Kaspické moře;Ruská federace;Ázerbájdžán;Kazachstán;Turkmenistán;ropa;zemní plyn;mocenské soupeření;zdroje;ropovod;právní status
Keywords in different language: Caspian sea;Russian federation;Azerbaijan;Kazakhstan;Turkmenistan;oil;natural gas;power rivalry;power;pipeline;legal status
Abstract: Téma této bakalářské práce je Mocenské soupeření o přístup ke zdrojů v oblasti Kaspického moře. V první kapitole je popsána problematika statusu Kaspického moře. Ve druhé kapitole jsou popsány mocenské zájmy v kontextu ropného a plynárenského sektoru států Kaspiku. V poslední třetí kapitole je popsány vztahy Ruské federace ke státům kaspického regionu.
Abstract in different language: The topic of this thesis is Power competition for access to resources in the Caspian Sea. The first chapter describes the issue of the status of the Caspian Sea. The second chapter describes the power interests in the context of the oil and gas sector of the Caspian Sea. In the third chapter describes the relations of the Russian Federation to the states of the Caspian region.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Fiser.pdfPlný text práce1,57 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-fiser_ved_bas.pdfPosudek vedoucího práce760,41 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Fiser_OPO.pdfPosudek oponenta práce100,42 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Fiser.pdfPrůběh obhajoby práce283,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19480

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.