Title: Ruská pravoslavná církev a její vliv na politiku a společnost v postsovětském Rusku.
Other Titles: Russian Orthodox Church and its interaction with politics and society in Post-Soviet Russia
Authors: Avanesova, Maria
Advisor: Naxera, Vladimír
Referee: Leichtová, Magdaléna
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19518
Keywords: ruská pravoslavná církev;patriarcha alexij ii.;b.jelcin;v.putin;patriarcha kirill;d.medveděv.
Keywords in different language: russian orthodox church;patriarch alexij ii.;b.jelcin;v.putin;patriarch kirill;d.medvedev.
Abstract: Předložená práce se zabývá zkoumáním činnosti RPC a jejího skutečného postavení v politickém a společenském životě postsovětského Ruska, resp. analýza vzájemných vztahů mezi politikou, RPC a společností v období po rozpadu SSSR.
Abstract in different language: This is a comprehensive study of Russian Orthodox Church activity in relation with politics and society in post-soviet Russia. The research traces tightening bonds between the government and the Russian Orthodox Church, and analyzes the influence of the ROC on society in questions not concerning religion resulting from church-state symbiosis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Avanesova.pdfPlný text práce4,08 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Avanesova_VED.pdfPosudek vedoucího práce93,56 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Avanesova_opo.pdfPosudek oponenta práce457,09 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Avanesova.pdfPrůběh obhajoby práce326,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19518

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.