Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMertl, Jiří
dc.contributor.authorHlůže, Sebastian
dc.contributor.refereeLupták Burzová, Petra
dc.date.accepted2015-06-10
dc.date.accessioned2016-03-15T08:57:23Z-
dc.date.available2014-08-30cs
dc.date.available2016-03-15T08:57:23Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-30
dc.identifier62009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19528
dc.description.abstractCílem této práce je analýza hnutí Occupy Wall Street (OWS) z pohledu teorie nových sociálních hnutí. První část práce se zabývá vymezením a konceptualizací tzv. nových sociálních hnutí. Na základě společných sdílených znaků s tzv. novými hnutími je poté ve druhé části práce analyzováno vlastní hnutí OWS. Kromě uvedení stručné historie a skutečností, které vedly ke vzniku hnutí, se tedy práce zabývá i jeho organizací a strukturou, vybranými taktikami a složením účastníků. Závěrečná část práce se věnuje vývoji hnutí a zhodnocení výsledků a změn, které hnutí přineslo. Hlavní výzkumnou otázkou práce je, zda lze hnutí OWS považovat za tzv. nové sociální hnutí.cs
dc.format62 s. (111 762 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecthnutí occupy wall streetcs
dc.subjectowscs
dc.subjectnové sociální hnutícs
dc.subjectteorie nových sociálních hnutícs
dc.subjectfinanční krizecs
dc.subjectkulturní změnacs
dc.titleAnalýza hnutí Occupy Wall Streetcs
dc.title.alternativeAnalysis of the Occupy Wall Street movementen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programMezinárodní teritoriální studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of this thesis is the analysis of the Occupy Wall Street (OWS) movement from the perspective of the new social movement theory. The first part of the thesis deals with the theoretical definition and conceptualization of the "new" social movements. In the second part of the thesis, the OWS movement is analyzed on the basis of shared common characteristics with the new social movements. Apart from the brief history and issues that led to the emergence of the movement, the thesis deals with the movement´s organization and structure, selected tactics and participants. The final part of the thesis focuses on the development of the movement and the evaluation of the changes it has brought about. The main research question of the thesis is, whether the OWS can be considered as the new social movement.en
dc.subject.translatedoccupy wall street movementen
dc.subject.translatedowsen
dc.subject.translatednew social movementen
dc.subject.translatednew social movement theoryen
dc.subject.translatedfinancial crisisen
dc.subject.translatedcultural changeen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Hluze.pdfPlný text práce577,15 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hluze_ved.docxPosudek vedoucího práce43,56 kBMicrosoft Word XMLView/Open
oponent-Hluze_opo_BP.dotxPosudek oponenta práce40,12 kBUnknownView/Open
obhajoba-Hluze.pdfPrůběh obhajoby práce257,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19528

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.