Title: Panafrické integrační projekty
Other Titles: Pan-African integration projects
Authors: Rašková, Sabina
Advisor: Piknerová, Linda
Referee: Zákravský, Jiří
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19574
Keywords: panafrikanismus;integrace;organizace;dekolonizace;instituce;OAJ;AU;NEPAD;AEC;cíle;aktér;spolupráce
Keywords in different language: pan-africanism;integration;organization;decolonization;institution;OAJ;AU;NEPAD;AEC;target;participant;cooperation
Abstract: Cílem této práce bylo zachytit panafrické myšlenky projevující se v integraci Afriky z období dekolonizace a od počátku 90. let, kdy dochází k znovu obrození těchto panafrických myšlenek. Výzkumná otázka se týkala srovnání rozdílů těchto dvou etap panafrikanismu. Na počátku afrických integračních snah, v 60. letech, byly cíle integračních uskupení vesměs politické, přičemž uskupení se snažila především o ustanovení nových států a vyrovnání se s kolonizační minulostí. V tomto období byly vedoucími osobnostmi těchto snah především hlavy států a další významné osobnosti. Naopak od 90. let minulého století se iniciátory těchto projektů stávají různé nestátní organizace, lokální uskupení a občanská společnost. Změnily se i cíle, které chtějí uskupení dosáhnout a začaly přecházet z politické především do ekonomické oblasti. V posledních letech přináší úspěch i menší a lokální projekty, které mají potenciál hospodářsky pozvednout danou oblast. Africké plány na vybudování silného a jednotného kontinentu nejdou plnit tak rychle, jak si mnozí představovali. Práce je členěna do pěti kapitol, které na sebe navazují. První pojednává o historických událostech, další kapitoly se věnují organizaci OAJ, AU, NEPAD, AEC. V závěrečné kapitole shrnuji poznatky, ke kterým jsem došla.
Abstract in different language: The main topic of my bachelor thesis focuses on the panafrical integration processes. In this thesis, I divide the pan-africanism into two main branches. The first branch did not originate in Africa, but in America, where enslaved Africans fought against the repression. In the 20th century pan-africanism spread to Africa. This time, the pan-african congresses began to govern. Pan-africanism helped decolonize Africa. As a top of the first wave of panafricanism is considered the creation of the Organisation of African Unity (OAU). My first chapter deals with this historical context. The following chapter deals with the Organisation of African Unity, which became the first pan-africanism organization in 1963. The main objective of this organization is to oversee the proper completion of decolonization and the resolution of territorial disputes by peaceful means. The third chapter then logically follows the chapter about the Organisation of African Unity, because this organization transforms into the African Union (AU) in 2002. Moreover, the new African Union is supposed to be a more operational organization. The African Union is introduced to correct deficiencies of Organisation of African Unity and revive panafrikanismus. Panafrical cooperation has also influenced the economy. I deal with this issue in the fifth chapter, where I mention related organizations such as The African Economic Community (AEC) and The New Partnership for Africa's Development (NEPAD). The economic cooperation increased in nineties, when the second wave of pan-africanism started. This wave has its origin in Africa. The last chapter examines how panafrcanism ideas and approaches have changed throughout the years. It will attempt to compare and contrast the principles of panafricanism in the early stages and the ideas and thoughts during the 1990's. Differences between OAU and AU strategies and policies are also discussed in this chapter
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace 2015 Sabina Raskova.pdfPlný text práce385,99 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Raskova_ved_POL.docxPosudek vedoucího práce48,65 kBMicrosoft Word XMLView/Open
oponent-Raskova_opo.docxPosudek oponenta práce43,53 kBMicrosoft Word XMLView/Open
obhajoba-Raskova.pdfPrůběh obhajoby práce441,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19574

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.