Title: Analýza textů současných francouzských písní
Other Titles: Analysis of contemporary French songs
Authors: Krátká, Tereza
Advisor: Horová, Helena
Referee: Divišová, Lucie
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19589
Keywords: překlad;teorie překladu;překladatelské postupy;jazykové prostředky;umělci;hudba;analýza
Keywords in different language: translation;theory of translation;translation processes;figures of speech;artists;music;analysis
Abstract: Cílem této bakalářské práce je představit současnou francouzskou hudební scénu, přeložit vybrané francouzské písně do češtiny, analyzovat tento překlad z pohledu překladatelských postupů a texty písní z pohledu uměleckých jazykových prostředků. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá teorií překladu, překladatelskými postupy, uměleckými jazykovými prostředky a známými francouzskými umělci. Praktická část obsahuje český překlad deseti vybraných písní a komentáře.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis is to introduce contemporary music French scene, translate selected French songs into Czech, analyze this translation in the point of view of translation processes and their lyrics in the point of view of figures of speech. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part deals with the theory of translation, translation processes, figures of speech and famous French artists. The practical part contains the Czech translation of ten selected French songs and the commentary.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
L'analyse des chansons francaises contemporaines.pdfPlný text práce781,48 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-posudek vedouciPosudek vedoucího práce635,59 kBUnknownView/Open
oponent-Posudky_BP-Tereza Kratka_oponent.pdfPosudek oponenta práce176,71 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Kratka_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce406,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19589

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.