Title: Výrazy vztahující se k lidskému tělu v detektivních románech Georgese Simenona
Other Titles: Expressions of human body in crime fiction by Georges Simenon
Authors: Černá, Martina
Advisor: Koláříková, Dagmar
Referee: Divišová, Lucie
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19596
Keywords: části lidského těla;Georges Simenon;řeč těla;neverbální komunikace;detektivní román;Jules Maigret
Keywords in different language: parts of human body;Georges Simenon;body language;non-verbal communication;crime fiction;Jules Maigret
Abstract: Tato práce se zabývá analýzou tří detektivních románů belgického spisovatele Georgese Simenona, a to jmenovitě Pietr-le-Letton, La pipe de Maigret a Maigret et la jeune morte. Cílem práce bylo vyhledat v těchto dílech výrazy vztahující se k lidskému tělu a dále také znaky neverbální komunikace neboli řeči těla. Teoretická část je nejprve zaměřena na spisovatele samotného, tedy na jeho stručný životopis a spisovatelské začátky. Dále studuje literární postavu komisaře Julesa Maigreta, jeho pracovní i osobní život, vzhled, povahu i vyšetřovací metody. Další podkapitola se zabývá stylem Georgese Simenona a jazykovou stránkou jeho děl. Další kapitoly teoretické části jsou zaměřeny na neverbální komunikaci, která je zde vysvětlena, popsána a v neposlední řadě doplněna o typické znaky, se kterými se můžeme setkat v každodenním styku či v policejní praxi. V praktické části jsou již uvedeny výrazy vztahující se k lidskému tělu a také znaky řeči těla z jednotlivých detektivních románů. Jsou vždy zasazeny do kontextu celého příběhu. Jak vyplývá z provedené analýzy, nejbohatším zdrojem těchto výrazů je dílo Pietr-le-Letton. Nejméně výrazů se naopak vyskytuje v románu Maigret et la jeune morte.
Abstract in different language: This thesis is a study of three detective stories called Pietre-le-Letton (Pietre the Latvian), Maigret et la jeune morte (Inspector Maigret and the Dead Girl) and La pipe de Maigret (Maigret´s pipe) written by the Belgian writer Georges Simenon. The topic of this thesis is to find expressions describing human body and signs of body language alias non-verbal communication. The theoretical part is focused on the writer; it means his biography and beginnings of his writing career. Then, it contains also a study of a fiction character named Jules Maigret his professional and social life, appearance, personality and methods of investigation. Next chapter is focused on Simenon´s style of writing and language. The last chapter is about non-verbal communication, there are a definition, an explanation and there are also mentioned some examples of body language in a normal life and in a police investigation. In the practical part, we focused on the expressions of human body and the signs of body language in the three books already mentioned. The book Pietre-le-Letton (Pietre the Latvian) contained the most examples, by contrast Maigret et la jeune morte (Maigret and the Dead Girl) contain the least examples.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Martina Cerna.pdfPlný text práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-posudek vedouciPosudek vedoucího práce744,18 kBUnknownView/Open
oponent-Posudky_BP-Martina Cerna_oponent.pdfPosudek oponenta práce173,37 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Cerna_obhajoba BP.PDFPrůběh obhajoby práce416,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19596

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.