Title: Vývoj francouzského jazyka
Other Titles: The evolution of the French language
Authors: Matyášová, Markéta
Advisor: Horová, Helena
Referee: Černíková, Veronika
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19599
Keywords: francouzský jazyk;vývoj;kolonizace;Magreb;africký jazyk
Keywords in different language: french language;evolution;colonization;Maghreb;african languages
Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na vývoj francouzského jazyka, a to zejména v zemích Maghrebu. Především pak mluvíme o třech frankofonních zemích tzv. malého Maghrebu; o Alžírsku, Tunisku a Maroku. Práce prezentuje vývoj francouzského jazyka s ohledem na historický, politický a sociokulturní kontext. Mluvíme nejen o vývoji statusu tohoto evropského jazyka v zemích západní Afriky, ale i o vlivu, který mají ostatní africké jazyky na "standardní" francouzštinu.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on the evolution of the French language, especially in the Maghreb countries. Mainly we speak about the three French-speaking countries of the small Maghreb; Algeria, Tunisia and Morocco. Our work presents the evolution of the French with taking into consideration the historical, political and socio-cultural aspects. We discover the development of the European language status in the North African countries, as well as the influence of the African languages on the French "standard" language.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-posudek vedouciPosudek vedoucího práce681,65 kBUnknownView/Open
oponent-Matyasova_oponent_BP.PDFPosudek oponenta práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Matyasova_obhajoba BP.PDFPrůběh obhajoby práce481,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19599

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.