Název: Být slepým - způsoby vnímání světa z perspektivy nevidomých
Další názvy: Being Blind - the Ways of World Perception in View of Sightless
Autoři: Kaška, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Kobes, Tomáš
Oponent: Hrešanová, Ema
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19614
Klíčová slova: nevidomí;slepí;zrak;smyslové vnímání;vnímání barev;perspektiva slepců;slepecké pomůcky;snění nevidomých;tyflopedie;prostorová orientace nevidomých;realita;biografická metoda;etnometodologie;echolokace
Klíčová slova v dalším jazyce: blind;vision;sensory perception;color perception;perspective blind;blind aids;dreaming of the blind;typhlopedia;spatial orientation of the blind;the reality biographical method;ethnomethodology;echolocation
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá tím, jakým způsobem nevidomí vnímají okolní svět. Důraz je kladen na prožitky slepců v každodenním životě při orientaci v prostoru, vnímání barev, komunikace s ostatními lidmi a na jejich sny. Práce odhaluje jaká je perspektiva světa z pozice slepého člověka.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the way in which blind people perceive the world. Emphasis is placed on the experiences of blind people in everyday life for orientation in space, color perception, communication with other people and their dreams. Work reveals what is the perspective of the world from the position of a blind man.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace_Lukas Kaska_2015.pdfPlný text práce439,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Kaska-vedouci.docPosudek vedoucího práce28 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
oponent-Kaska_oponent.docxPosudek oponenta práce31,69 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
obhajoba-kaska.JPGPrůběh obhajoby práce60,91 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/19614

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.