Název: Vliv individuálního doučování na vzdělanostní šance romských dětí
Další názvy: The influence of individual tutoring on educational chances of Roma children
Autoři: Paidarová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Kobes, Tomáš
Oponent: Pařízková, Alena
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19620
Klíčová slova: vzdělávání;inkluzívní vzdělávání;individuální doučování;romské děti
Klíčová slova v dalším jazyce: education;inclusive education;individual tutoring;roma children
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je zodpovědět otázku, jaký má individuální doučování vliv na vzdělanostní šance romských žáků základních škol. V teoretické části se budu věnovat problematice inkluzívního vzdělávání a projektů, které jsou nabízeny Romským dětem. V praktické části se zaměřím na tři romské rodiny v Plzni, které využívají služeb konkrétních nestátních neziskových organizací, které se zabývají podporou sociálně vyloučených rodin, a to nejen v oblasti vzdělávání. Práce bude založena na případové studii, kterou realizuji pomocí biografické metody. Za zdroj dat budu mít polostrukturované rozhovory s rodinami a studii dokumentů (např. vysvědčení).
Abstrakt v dalším jazyce: Tha target of the Thesis is to answer the question: How does the individual tutoring influence educational chances of Roma pupils at primary school? The theoretical part is focused on issue of inclusive education and projects which are offered to Roma children. The empirical part is focused on three Roma families, who use services of non-profit oganisations. These organisations deal with support of social excluded families, not only in education. The Thesis is based on case study, which is realised by biographic method. The source of data are semi-structured interviews and the study of documents (e. g. school report).
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Paidarova_BP.pdfPlný text práce876,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Paidarova-vedouci.docPosudek vedoucího práce16,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
oponent-paidarova_oponent.pdfPosudek oponenta práce128,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-PAIDAROVA.JPGPrůběh obhajoby práce57,31 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/19620

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.