Název: Volba strategií v rozšířeném vězňově dilematu
Další názvy: Prisoner's Trilemma
Autoři: Rybín, Filip
Vedoucí práce/školitel: Kalvas, František
Oponent: Jeřábek, Hynek
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19622
Klíčová slova: vězňovo trilema;vězňovo dilema;teorie her;experiment;turnaj;strategie;utváření strategií;transakční analýza;hráčské role
Klíčová slova v dalším jazyce: prisoner's trilemma;prisoner's dilemma;game theory;experiment;tournament;strategy;strategy-making process;transactional analysis;in-game roles
Abstrakt: Vězňovo trilema přináší nový přístup ke zkoumání vzájemné kooperace či zrady. Třetí možnost v něm obsažená simuluje přímý konflikt mezi hráči. V rámci výzkumu byly prováděny experimenty formou turnajů v iterované hře vězňovo trilema. Kvantitativní a kvalitativní data poté pomohla rozklíčovat základní strategie a teorie, nevyužívající teorii her, pomohly formovat nové modely pro popis jejich utváření.
Abstrakt v dalším jazyce: Prisoner's trilemma offers new point of view to research mutual cooperation and betrayal. The third option added in prisoner's trilemma is direct conflict. Experiments had been conducted during research itself in form of tournaments in prisoner's trilemma. Qualitative as well as quantitative data were then used to identify basics strategies and non-game-theories had helped to build up new strategy-making models.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA PRACE_2015_FILIP RYBIN.pdfPlný text práce679,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Rybin_vedouci.docPosudek vedoucího práce38,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
oponent-Rybin oponent.docPosudek oponenta práce39,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
obhajoba-rybin.JPGPrůběh obhajoby práce59,16 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/19622

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.