Title: Obraz politické reprezentace Ruska a ruské menšiny v České republice
Other Titles: Picture of Russian Political Representatives and the Russian Minority in the Czech Republic
Authors: Sklenářová, Aneta
Advisor: Kalvas, František
Referee: Švantner, Martin
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19624
Keywords: sociální konstrukce reality;diskurz;média;stereotypy;veřejné mínění;Rusko;ruská menšina;teorie rámcování;kvantitativní obsahová analýza;logistická regrese
Keywords in different language: social construction of reality;discourse;stereotypes;public opinion;Russia;russian minority;framing theory;quantitative content analysis;logistic regression;media
Abstract: Práce je zaměřena na mediální reprezentaci Ruska v českém tisku a její vliv na českou veřejnost. Cílem práce je zhodnotit, jak se v souvislosti s aktuální situací na Ukrajině proměnily rámce zobrazování jednotlivých typů Ruska, zda je rámcování jednotlivých typů Ruska odlišné a jaký vliv má produkce těchto rámců na hodnocení Ruska českou veřejností. Pro účely mediální analýzy jsou zvoleny deníky - Mladá Fronta Dnes, Haló noviny, Karlovarský deník a Hospodářské noviny, pro účely analýzy veřejného mínění jsou zvolena primární data Centra pro výzkum veřejného mínění. Metodou analýzy je kvantitativní obsahová analýza, data analyzuji pomocí softwaru STATA 11.
Abstract in different language: The work is focused on the media´s representation of Russia in the Czech press and its influence on the Czech public. The aim of the study was to evaluate how in the context of the current situation in Ukraine changed framework displaying various types Russia and what influence it had on the evaluation of the Czech republic. For the purpose of media analysis I chose four newspapers - Mladá Fronta Dnes, Haló noviny, Karlovarský deník, Hospodářské noviny. For the purpose of analysis of public opinion I chose primary data of the Center for Public Opinion Research. Methods of data analysis is quantitative content analysis, data analyzed using the software STATA 11.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sklenarova_Aneta.pdfPlný text práce610,61 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Sklenarova_vedouci.docPosudek vedoucího práce39 kBMicrosoft WordView/Open
oponent-sklenarova_oponent.docPosudek oponenta práce40,5 kBMicrosoft WordView/Open
obhajoba-sklenarova.JPGPrůběh obhajoby práce55,48 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19624

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.