Title: Analýza prezentace první sexuální zkušenosti v periodiku Bravo
Other Titles: The analysis of the presentation of the first sexual experience in Bravo magazine
Authors: Tomášková, Žaneta
Advisor: Hasmanová Marhánková, Jaroslava
Referee: Kalvas, František
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19627
Keywords: média;mediální prezentace;sexualita;první sexuální zkušenost
Keywords in different language: media;media presentation;sexuality;first sexual experience
Abstract: Tato práce se zabývá analýzou prezentace první sexuální zkušenosti v periodiku Bravo. Cílem práce je odkrýt, jakým způsobem jsou jedincům předávány obrazy o sexualitě. Tematická analýza práce ukazuje, jakým způsobem média zprostředkovávají důležité životní události. Úkolem práce je ukázat, zda se v mediálních prezentacích ohledně sexuality setkáváme s ustanovením normality, či se v médiích setkáváme s rozmanitostí představ. Analýza je zaměřena na periodikum Bravo a jeho publikované články v roce 2013 ohledně první sexuální zkušenosti. V empirické části se zaměřuji na vliv sociální konstrukce, genderu a na normativní pohledy ohledně lidské sexuality v souvislosti s první sexuální zkušeností.
Abstract in different language: This work is focused on the presentation of the first sexual experience in Bravo magazine. The target work is how are images of sexuality transmitted individuals. The qualitative thematic analysis shows how are the media mediate important life events. The work shows the magazine presentation. Whether the magazine presents normative ideas about sexuality or diversity of ideas. The analysis is focused on the magazine Bravo and his published articles in 2013 about the first sexual experience. In the empirical part, I focus on the impact of the social construction, gender and normative views of the sexuality in the context of the first sexual experience.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomaskova_BP_2015.pdfPlný text práce456,83 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Tomaskova-posudek_vedouci.docPosudek vedoucího práce42,5 kBMicrosoft WordView/Open
oponent-Tomaskova_oponent.docPosudek oponenta práce37,5 kBMicrosoft WordView/Open
obhajoba-tomaskova.JPGPrůběh obhajoby práce69,43 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19627

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.