Název: Propojení sociologie sportu se sociální klasifikací a socializací jednotlivců v české společnosti
Další názvy: The connection sociology of sport with social classification and socialization of individuals in Czech society
Autoři: Karnetová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Hrešanová, Ema
Oponent: Dirga, Lukáš
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19634
Klíčová slova: socializace sportovce;klasifikace jedince;ambice jedince;životní úspěchy;společenské postavení;sociologie sportu;profesionální sport;netradiční sport;lakros;česká reprezentace
Klíčová slova v dalším jazyce: socialization of athletes;social classification;ambitions of individuals;life achievements;social status;sociology of sports;professional sports;non-traditional sport;lacrosse;czech representation
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce bylo porozumět tomu, jaké jsou motivace hráček k vykonávání sportovní činnosti, také jak provozování sportu na profesionální úrovni může působit jako určitý zvýhodňující prvek, který sportovkyním přináší úspěchy i v osobním životě. Dále jakou úlohu hraje sport v životech těchto hráček, jak vnímají svoje postavení ve sportovním týmu a jak chápou svoji roli. Také bylo cílem představit charakteristické prvky socializace do sportovního týmu a poukázat na obecné znaky socializace do společnosti jako takové. V této souvislosti výpovědi hráček ukázaly, že provozování sportu na profesionální úrovni může působit jako určitý zvýhodňující prvek, který sportovkyním přináší úspěchy i v osobním životě. Zejména získání výhod v oblasti vzdělávacích institucí, v oblasti práce či společenského postavení.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is the representation of common characteristics in the socialization of athletes and their subsequent social classification that determines the position of the individual in our hierarchical social structure.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Tereza_Karnetova.pdfPlný text práce375,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Karnetova_vedouci.docxPosudek vedoucího práce25,43 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
oponent-karnetova-oponent.docPosudek oponenta práce47,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
obhajoba-Karnetova.JPGPrůběh obhajoby práce101,63 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/19634

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.