Title: Propojení sociologie sportu se sociální klasifikací a socializací jednotlivců v české společnosti
Other Titles: The connection sociology of sport with social classification and socialization of individuals in Czech society
Authors: Karnetová, Tereza
Advisor: Hrešanová, Ema
Referee: Dirga, Lukáš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19634
Keywords: socializace sportovce;klasifikace jedince;ambice jedince;životní úspěchy;společenské postavení;sociologie sportu;profesionální sport;netradiční sport;lakros;česká reprezentace
Keywords in different language: socialization of athletes;social classification;ambitions of individuals;life achievements;social status;sociology of sports;professional sports;non-traditional sport;lacrosse;czech representation
Abstract: Cílem této bakalářské práce bylo porozumět tomu, jaké jsou motivace hráček k vykonávání sportovní činnosti, také jak provozování sportu na profesionální úrovni může působit jako určitý zvýhodňující prvek, který sportovkyním přináší úspěchy i v osobním životě. Dále jakou úlohu hraje sport v životech těchto hráček, jak vnímají svoje postavení ve sportovním týmu a jak chápou svoji roli. Také bylo cílem představit charakteristické prvky socializace do sportovního týmu a poukázat na obecné znaky socializace do společnosti jako takové. V této souvislosti výpovědi hráček ukázaly, že provozování sportu na profesionální úrovni může působit jako určitý zvýhodňující prvek, který sportovkyním přináší úspěchy i v osobním životě. Zejména získání výhod v oblasti vzdělávacích institucí, v oblasti práce či společenského postavení.
Abstract in different language: The aim of this thesis is the representation of common characteristics in the socialization of athletes and their subsequent social classification that determines the position of the individual in our hierarchical social structure.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Tereza_Karnetova.pdfPlný text práce375,85 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Karnetova_vedouci.docxPosudek vedoucího práce25,43 kBMicrosoft Word XMLView/Open
oponent-karnetova-oponent.docPosudek oponenta práce47,5 kBMicrosoft WordView/Open
obhajoba-Karnetova.JPGPrůběh obhajoby práce101,63 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19634

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.