Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKlečková, Gabriela
dc.contributor.authorPetříková, Eliška
dc.date.accepted2015-08-27
dc.date.accessioned2016-03-15T08:58:33Z-
dc.date.available2013-12-06cs
dc.date.available2016-03-15T08:58:33Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-06-30
dc.identifier59994
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19657
dc.description.abstractTato práce se zabývá výzkumem různých metod výuky gramatiky, a to konkrétně u dospělých studentů. Důraz byl dán na minulý čas, který byl zvolen jako gramatická oblast pro tento výzkum. Cílem této práce bylo prozkoumat vybrané množství učebnic dostupných na trhu a zaměřených na výuku dospělých studentů. Teoretická část popisuje teoretické pozadí výuky gramatiky: proč by měla být gramatika vůbec učena, zda dávat důraz spíše na přesnost nebo spíše na plynulost studentů v jazyce, jaké metody výuky gramatiky existují či jakou roli hraje gramatika ve výuce jazyků. Praktická část analyzuje sedm vybraných učebnic angličtiny na základní úrovni, s důrazem na první prezentaci a následné procvičování minulého času prostého. Výzkum ukázal, které knihy by se hodily na výuku dospělých studentů a co tento výzkum znamená pro pedagogickou praxi.cs
dc.format73 s. (157 791 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectgramatikacs
dc.subjectvýukacs
dc.subjectdospělí studentics
dc.subjectjazykcs
dc.subjectlingvistikacs
dc.subjectangličtinacs
dc.subjectanalýza učebniccs
dc.subjectučebnicecs
dc.titleVýuka gramatiky u studentů od 15 do 19 letcs
dc.title.alternativeTeaching grammar to adult learnersen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the research of different methods of grammar teaching. Special emphasis is put on the past tense, which was chosen as a grammar item to be analyzed in the practical part. The purpose of this thesis is to explore a selected number of textbooks on the market for the target group of adults and the teaching and learning at a language school.en
dc.subject.translatedgrammaren
dc.subject.translatedteachingen
dc.subject.translateddidacticsen
dc.subject.translatedadult learnersen
dc.subject.translatedlinguisticsen
dc.subject.translatedlanguageen
dc.subject.translatedenglishen
dc.subject.translatedtextbook analysisen
dc.subject.translatedtextbooksen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Petrikova Eliska - Graduate thesis.pdfPlný text práce3 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Petrikova - pos ved GK0001.pdfPosudek vedoucího práce664,32 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Petrikova - pos opon JP0001.pdfPosudek oponenta práce1,53 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Petrikova - prubeh obh0001.pdfPrůběh obhajoby práce521,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19657

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.