Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKlečková, Gabriela
dc.contributor.authorMarková, Lucie
dc.date.accepted2015-08-27
dc.date.accessioned2016-03-15T08:58:36Z-
dc.date.available2013-12-12cs
dc.date.available2016-03-15T08:58:36Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-06-30
dc.identifier60893
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19663
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá tématem využití krátkých videí ve výuce anglického jazyka. Teoretická část poskytuje odpověď na otázku, proč jsou videa v době rychle se rozvíjející a stále se zdokonalující technologie poutavým prvkem, a mohou být považována za významný nástroj při výuce anglického jazyka. Diplomová práce se zde dále zabývá jednotlivými dovednostmi, které aktivity, založené na práci s krátkými videi, rozvíjejí. V závěru teoretické části je uvedeno (v porovnání s ostatními věkovými kategoriemi) čím je dospělý student specifický, a jaké výhody a úskalí skýtá práce s ním. V praktické části diplomové práce je prezentována výzkumná část, jenž byla součástí pilotážního testování nově vypracovaného výukového programu. Výzkum proběhl formou dotazníkového šetření a jeho hlavním cílem bylo zjistit, které z testovaných aktivit, zaměřených na různé dovednosti, byly z pohledu dospělého studenta anglického jazyka shledány nejužitečnějšími. Druhým sledovaným prvkem šetření byla zábavnost těchto aktivit. Výsledky přinesly zajímavé zjištění, že hodnocené aktivity se zásadně neliší, s ohledem na sledované prvky. Z analýzy výsledků lze však usuzovat, že určujícími faktory pro studenty a jejich práci s krátkými videi, jsou rozmanitost souvisejících aktivit, jejich střídání a zaměření na jednotlivé dovednosti.cs
dc.format68 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkrátká videacs
dc.subjectdovednostics
dc.subjectdospělý studentcs
dc.subjectvýuka jazykůcs
dc.subjecttechnologiecs
dc.subjectnástrojcs
dc.subjectrozvíjetcs
dc.subjectzábavnostcs
dc.subjectužitečnostcs
dc.subjectaktivitacs
dc.subjectporozuměnícs
dc.subjectposlechcs
dc.subjectčtenícs
dc.subjectpsanícs
dc.subjectmluvenícs
dc.subjectosvojování jazykacs
dc.titleVyužití krátkých videí ve výuce anglického jazykacs
dc.title.alternativeUsing short video clips in English language teachingen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis concerns itself with using short video clips in teaching English language. It provides an answer to the question why the videos are regarded as an engaging element, and can be seen as a powerful teaching tool in the world of advancing technology. Additionally, it analyzes individual skills that can be developed by using short videos in lessons and specifies characteristics of adult learners in comparison to other age categories. The associated research was carried out through questionnaires during a piloting of an online educational program and its consequent evaluation. The main objective of the study was to determine which of the tested activities, focused on different skills, were found the most useful and the most enjoyable from the perspective of an adult language student. The results yielded interesting findings that evaluated activities do not differ significantly with respect to the monitored elements. Based on the presented results, it may be concluded that the determining factors are the diversity of the related activities, their shuffle and the focus on individual skills.en
dc.subject.translatedvideoen
dc.subject.translatedlanguage teachingen
dc.subject.translatedskillsen
dc.subject.translatedlisteningen
dc.subject.translatedcomprehensionen
dc.subject.translatedreadingen
dc.subject.translatedwritingen
dc.subject.translatedspeakingen
dc.subject.translatedteaching toolen
dc.subject.translatedactivityen
dc.subject.translatedenjoyableen
dc.subject.translatedusefulen
dc.subject.translatedtechnologyen
dc.subject.translateddevelopen
dc.subject.translatedadult learneren
dc.subject.translatedlanguage acquisitionen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
thesis - final. pdf.pdfPlný text práce3,62 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Markova - pos. ved GK0001.pdfPosudek vedoucího práce598,2 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Markova - pos. opon JQ0001.pdfPosudek oponenta práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Markova - prubeh obh0001.pdfPrůběh obhajoby práce511,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19663

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.