Title: Tzv. druhá vlna undergroundu a někteří její představitelé
Other Titles: The second wave of the Czech underground and some of it's representants
Authors: Plachá, Martina
Advisor: Staněk, Jiří
Referee: Novotný, Jiří
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19685
Keywords: underground;alternativní kultura;Charta 77;Pavel Zajíček;Milan Koch;Vratislav Machulka;DG 307;beat generation
Keywords in different language: underground;Charta 77;Pavel Zajíček;Milan Koch;Vratislav Machulka;DG 307;beat generation
Abstract: Práce je věnována druhé vlně českého literárního undergroundu. Zabývá se vymezením a definováním termínu underground, jeho periodizací a dalšími souvisejícími pojmy. Klíčová část je zaměřena na méně známe autory druhé vlny: Vratislava Machulku, Pavla Zajíčka a Milana Kocha. Je představen jak jejich život, tak jejich tvorba, jež je doplněna o interpretaci.
Abstract in different language: The thesis deals with the second wave of the Czech underground, its periodization and less known authors: Pavel Zajíček, Milan Koch and Vratislav Machulka. The author focuses on their life and work, samples of the work and brief interpretation are included in the thesis as well.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
placha_diplomova_prace.pdfPlný text práce384,96 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-placha_stanek.pdfPosudek vedoucího práce330,92 kBAdobe PDFView/Open
oponent-placha_novotny.pdfPosudek oponenta práce36,1 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-placha_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce50,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19685

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.