Title: Mužské charakteristiky v nejstarších českých literárních pramenech
Other Titles: Male characteristics of the Czech oldest literary sources
Authors: Vránová, Veronika
Advisor: Novotný, Jiří
Referee: Viktora, Viktor
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19695
Keywords: nejstarší česká literatura;středověk;legenda;kronika;charakteristika
Keywords in different language: oldest czech literature;middle ages;legend;chronicle;charakteristic
Abstract: Diplomová práce se zabývá mužskou charakteristikou v nejstarší české literatuře, a to v hagiografických a historiografických textech. Práce specifikuje nejstarší českou literaturu a její typické rysy, historický kontext doby, analyzovaná díla a charakteristiku. V závěrečné části kvalifikační práce jsou nalezené mužské charakteristiky vypsány, komentovány a následně zhodnoceny.
Abstract in different language: This diploma thesis focuses on the characteristics of men appearing in the legendary and historiographical texts of the oldest Czech literature. The thesis specifies the oldest Czech literature and its typical features, historical context of the time, analyzed works and the characteristics. In the final part of the thesis the found characteristics of men are listed, commented and evaluated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Veronika_Vranova.pdfPlný text práce774,02 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-vranova_novotny.pdfPosudek vedoucího práce35 kBAdobe PDFView/Open
oponent-vranova_viktora.pdfPosudek oponenta práce94,73 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-vranova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce54,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19695

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.