Title: Balet v Plzni. Baletní soubor na scéně plzeňského divadla v proměnách času.
Other Titles: Ballet in Pilsen. Ballet ensemble on the stage of Pilsen Theatre in its history.
Authors: Hocmannová, Kateřina
Advisor: Kumpera, Jan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19732
Keywords: plzeňské divadlo;djkt;baletní soubor v plzni;baletní repertoár;baletní inscenace;umělečtí šéfové souboru;historie baletního souboru v plzni;proměny baletního souboru a repertoáru;fotografie z divadelních představeních;recenze k baletním představením
Keywords in different language: pilsen´s theatre;djkt;ballet ensemble in pilsen;ballet repertoire;ballet titles;the heads of the ballet ensemble;the history of ballet ensemble in pilsen;the changes of ballet ensemble;the photographs of theatre performances;reviews of ballet performances
Abstract: Diplomová práce se zabývá historií baletního souboru v Plzni. Popisuje baletní soubor v důležitých politických a historických etapách z Československé historie 20. století až do současnosti. Dále se zabývá změnami v baletním repertoáru. Pomocí fotografií a recenzí demonstruje změny v adaptaci vybraných opakujících se baletních inscenací. Práce také obsahuje didaktickou aplikaci v podobě projektu Nebojme se baletu určeného pro výuku dějepisu na 2. stupni základních škol.
Abstract in different language: The graduate thesis is focused on the history of ballet ensemble in Pilsen. It describes the ballet ensemble in significant political and historical periods of Czechoslovak history in 20th century to the current date. Then it deals with the changes in ballet and repertoire. The work demonstrates the changes in different adaptations of repeated ballet titles by the use of photographs and reviews. It also contains one methodological application in a form of a project - Do not be afraid of ballet, designed for teaching history at secondary school.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Balet v Plzni_Diplomova prace.pdfPlný text práce4,6 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hocmanova V.pdfPosudek vedoucího práce764,93 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Hocmannova O.pdfPosudek oponenta práce939,09 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Hocmannova P.pdfPrůběh obhajoby práce295,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19732

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.