Title: Historie Hazlova Regionální historie v didaktických aplikacích ve vyučování na 1. stupni ZŠ
Other Titles: The history of Hazlov The regional history in the didactic applications in the teaching at the primary school
Authors: Petrželová, Daniela
Advisor: Východská, Helena
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19738
Keywords: hazlov;historie;didaktické aplikace;pracovní listy;textilní průmysl;ministeriální rod;minerál egeran;smírčí kříže
Keywords in different language: hazlov;history;didactic applications;worksheets;textile industry;ministerial family;mineral egeran;crosses of conciliation
Abstract: Hazlovsko, území v nejzápadnější části naší republiky, je oblast s bohatou historií. Ve své diplomové práci prezentuji historii Hazlova a využívám těchto historických poznatků o Hazlovu v didaktických aplikacích, které zábavnou a netradiční formou zprostředkují žákům co nejvíce informací o jejich bydlišti.
Abstract in different language: Hazlov region, a territory in the western part of our country, is an area with a rich local history. In my thesis I present the history of Hazlov and I use historical knowledge about Hazlov in the didactic applications that fun and unconventional way convey to pupils as much information about their place of residence.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Historie Hazlova.pdfPlný text práce7,31 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Petrzelova V.pdfPosudek vedoucího práce767,4 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Petrzelova O.pdfPosudek oponenta práce802,34 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Petrzelova P.pdfPrůběh obhajoby práce175,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19738

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.