Title: Hudební styl Post-hardcore
Other Titles: Music genre post-hardcore
Authors: Fendrych, Filip
Advisor: Kuhn, Tomáš
Referee: Aschenbrenner, Vít
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19741
Keywords: post-hardcore;hardcore;hudba
Keywords in different language: post-hardcore;hardcore;music
Abstract: Tato bakalářská práce je stručným popisem vzniku a vývoje hudebního žánru post-hardcore. Podrobně se věnuje významným interpretům, osobnostem, hudebním festivalům a nahrávací společnosti Dischord Records, která nese obrovský podíl na popularizaci tohoto žánru. Též se zabývá životním stylem hardcorové subkultury a základnímu vysvětlení pojmů DIY a straight edge.
Abstract in different language: This bachelor thesis briefly describes birth and evolution of a musical genre known as post-hardcore. It comprises a detailed study of major artists, famous figures and music festivals that greatly influenced this particular genre. It also includes a study, that cover all the crucial information about Dischord Records record company, which was one of the most significant record companies out there. The thesis also deals with a lifestyle of the hardcore subculture and a basic explanation of the terms DIY and straight edge.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
F.Fendrych BP.pdfPlný text práce1,75 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Fendrych_hodnoceni_vedouciho_BP_Kuhn.pdfPosudek vedoucího práce427,71 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Fendrych_posudek_oponenta_BP_Aschenbrenner.pdfPosudek oponenta práce697,44 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Fendrych_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce243,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19741

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.