Název: 20 let Dívčího akademického sboru Plzeň
Další názvy: 20 years of Girls´Academic Choir Plzeň
Autoři: Krapfová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Mandysová, Daniela
Oponent: Slavíková, Marie
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19743
Klíčová slova: dívčí akademický sbor;sborový zpěv;plzeň;sbor;repertoár
Klíčová slova v dalším jazyce: girls academic choir;choral singing;plzeň;choir;repertoire
Abstrakt: Bakalářská práce popisuje organizačního uspořádání Dívčího akademického sboru Západočeské univerzity v Plzni a shrnuje jeho historický vývoj, od založení sboru až po jeho současnost, včetně repertoáru, úspěchů a zájezdové činnosti. Sjednocuje veškeré informace a materiály, které doposud nijak zpracovány nebyly. Zdrojem informací pro práci jsou kroniky Dívčího akademického sboru, recenze z koncertů, zápisy z valných hromad spolku a stanovy spolku Dívčí akademický sbor.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis describes the organizational structure of the Girls Academic Chorus of the University of West Bohemia in Pilsen and summarizes the historical development since the founding of the Chorus to its present, including repertoire, success and touring activities. It unites all information and materials that have not been processed. The source of information for the job are the chronicles of the Girls Academic Chorus, the reviews of concerts, minutes of general meetings of the association and articles of association Girls Academic Chorus.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
20 let divciho akademickeho sboru.pdfPlný text práce923,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Krapfova_hodnoceni_BP_vedouci_Mandysova.pdfPosudek vedoucího práce673,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-Krapfova_posudek_BP_oponent_Slavikova.pdfPosudek oponenta práce616,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-Krapfova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce426,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/19743

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.