Title: 20 let Dívčího akademického sboru Plzeň
Other Titles: 20 years of Girls´Academic Choir Plzeň
Authors: Krapfová, Jana
Advisor: Mandysová, Daniela
Referee: Slavíková, Marie
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19743
Keywords: dívčí akademický sbor;sborový zpěv;plzeň;sbor;repertoár
Keywords in different language: girls academic choir;choral singing;plzeň;choir;repertoire
Abstract: Bakalářská práce popisuje organizačního uspořádání Dívčího akademického sboru Západočeské univerzity v Plzni a shrnuje jeho historický vývoj, od založení sboru až po jeho současnost, včetně repertoáru, úspěchů a zájezdové činnosti. Sjednocuje veškeré informace a materiály, které doposud nijak zpracovány nebyly. Zdrojem informací pro práci jsou kroniky Dívčího akademického sboru, recenze z koncertů, zápisy z valných hromad spolku a stanovy spolku Dívčí akademický sbor.
Abstract in different language: The bachelor thesis describes the organizational structure of the Girls Academic Chorus of the University of West Bohemia in Pilsen and summarizes the historical development since the founding of the Chorus to its present, including repertoire, success and touring activities. It unites all information and materials that have not been processed. The source of information for the job are the chronicles of the Girls Academic Chorus, the reviews of concerts, minutes of general meetings of the association and articles of association Girls Academic Chorus.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20 let divciho akademickeho sboru.pdfPlný text práce923,83 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Krapfova_hodnoceni_BP_vedouci_Mandysova.pdfPosudek vedoucího práce673,61 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Krapfova_posudek_BP_oponent_Slavikova.pdfPosudek oponenta práce616,41 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Krapfova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce426,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19743

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.