Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLišková, Štěpánka
dc.contributor.authorNejezchlebová, Mária Michaela
dc.contributor.refereeBezděk, Jiří
dc.date.accepted2015-06-10
dc.date.accessioned2016-03-15T08:59:41Z
dc.date.available2013-05-29cs
dc.date.available2016-03-15T08:59:41Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-15
dc.identifier56757
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19744
dc.description.abstractTéma bakalářské práce je Fagot na Konzervatoři v Plzni. Problematika, kterou se práce zabývá, je dosud neprobádána, proto hlavní náplní této práce je zmapování archivu konzervatoře a Archivu města Plzně. Jsou zde popsány části fagotu a historický vývoj tohoto nástroje od předchůdců k jeho dnešní podobě. Hlavním cílem je shromáždění materiálů o fagotové třídě na Konzervatoři v Plzni. Text shrnuje především úspěchy a vystoupení studentů oboru hry na fagot. V práci jsou uvedeny životopisy některých fagotistů a také učitelů z této školy.V poslední části je uveden přístup k metodickým postupům, neboť se metody hry na fagot do dnešní doby velice změnily. Jsou zde dále nabízeny návrhy, jak využít fagot při výuce hudební výchovy na 2. stupni základních škol. Lidé, kteří se zajímají o fagot, mohou získat znalosti nejenom o tomto nástroji, ale i o historii fagotové třídy na plzeňské konzervatoři.cs
dc.format41 s., X s. Příloh (86 782 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=56757-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectfagotcs
dc.subjectKonzervatoř Plzeňcs
dc.subjectfagotová třídacs
dc.subjectvývoj fagotucs
dc.titleFagot na Konzervatoři v Plznics
dc.title.alternativeBassoon on Conservatory in Pilsenen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe title of this Bachelor thesis is Bassoon on Conservatory in Pilsen. The issue of work is in many ways unexplored, that´s why the main objective of this work is to map archives of the conservatory and Archives of the Pilsen. First section of thesis describes parts of the bassoon body and history of the development of this instrument from origins to the present form. Then the main target of this thesis was to collect materials about bassoon class on Conservatory in Pilsen. Text summarizes achievements and performances of students from the bassoon class. Work also covers life stories about some of the bassoonists from Conservatory in Pilsen as well life stories about teachers. In the end of this work it mentions approach how to play the bassoon well. Methods of playing bassoon have changed until today. It also offers ideas how to use bassoon in music subject at second grade of elementary schools. People who are interested in bassoon can find knowledge about it, moreover they can find out information about bassoon class on Conservatory in Pilsen.en
dc.subject.translatedbassoonen
dc.subject.translatedConservatory Pilsenen
dc.subject.translatedbassoon classen
dc.subject.translateddevelopment of bassoonen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Maria Michaela Nejezchlebova.pdfPlný text práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Nejezchlebova_hodnoceni_vedouciho_BP_Liskova.pdfPosudek vedoucího práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Nejezchlebova_posudek_oponenta_BP_Bezdek.pdfPosudek oponenta práce796,99 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Nejezchlebova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce219,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19744

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.