Title: Využití multimédií ve výuce HV (Sazba not, digitalizace a jejich možné využití ve školní praxi)
Other Titles: Usage of multimedia during music lessons (Notation, digitalisation and their possible usage in school)
Authors: Votava, Tomáš
Advisor: Bezděk, Jiří
Referee: Aschenbrenner, Vít
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19747
Keywords: digitalizace;sazba not;midi;vzorkovací frekvence;vzorkování;bitová hloubka;hudební software;zvukové efekty a filtry
Keywords in different language: digitalisation;notation;midi;sampling frequency;sampling;bit depth;music software;sound effects and filters
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá technickými popisy a specifikacemi jevů a standardů, které jsou denním chlebem hudebního praktika, ale podle autora nebývají často dostatečně vysvětleny nebo popsány. Tyto jevy s sebou často navíc nesou nové metody, kterými je možné učinit vyučování zajímavější nebo více zaměřené na praxi. Z velké části se jedná o technické popisy procesů při digitalizaci a to jak zvukové digitalizaci, tak například skenování not. Práci doprovází software, který vznikal souběžně a který může posloužit jako praktická ukázka jevů popsaných v práci. Jedná se o generátor syntetického zvuku a tester slyšitelných frekvencí.
Abstract in different language: This bachelor thesis could be divided into two parts theory and praxis. The theory is then divided into digitalisation of sheet music and sound digitalisation. The theoretical part deals mostly with technological specifications and physical base of sound. Author was trying to figure out some conclusions himself with the knowledge in field of math and physics. At the end of the thesis he suggests some new methods of teaching using the information included in the theoretical part. As a result of writing the thesis two computer programs were also made - a sound generator and audible frequencies test.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Votava.pdfPlný text práce1,75 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Votava_Tomas_hodnoceni_vedouciho_BP_Bezdek.pdfPosudek vedoucího práce494,96 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Votava_posudek_BP_oponenta_Aschenbrenner.pdfPosudek oponenta práce462,14 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Votava_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce276,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19747

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.