Title: Historie a současnost hudebního uskupení Pilsner Jazz Band
Other Titles: The History and the Presence of the Pilsner Jazz Band
Authors: Kodajek, Jiří
Advisor: Slavíková, Marie
Referee: Kuhn, Tomáš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19755
Keywords: pilsner jazz band;jazz a swing plzeň;po siréně swing!
Keywords in different language: pilsner jazz band;jazz a swing plzeň
Abstract: Práce pojednává o amatérském hudebním uskupení Pilsner Jazz Band. Píše se v ní o jeho vzniku, historii, vývoji, obměně členů. Část práce se zabývá jedním z propagačních nástrojů kapely, pravidelným pořadem "Po siréně swing!" V závěru práce je uveden dotazníkový průzkum spokojenosti návštěvníků s výše zmíněným pořadem a Pilsner Jazz Bandem. Práce si dala za cíl popsat výše zmíněné body, zejména začátky uskupení.
Abstract in different language: The topic of the present thesis is the Pilsner Jazz Band, an amateur band from Pilsen. The thesis covers the band's origins, history, development and changes in its line-up. Part of the thesis is dedicated to one of the band's promotional tools, a regular swing night entitled "After the siren, let there be swing!". The final part of the thesis features a questionnaire survey exploring the swing night goers' level of satisfaction with the event and the band. The aim of the thesis was to describe the above-mentioned points, especially the band's beginnings, and it has been successfully achieved.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Jiri Kodajek.pdfPlný text práce9,42 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Kodajek_hodnoceni_vedouciho_BP_Slavikova.pdfPosudek vedoucího práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Kodajek_posudek_oponenta_BP_Kuhn.pdfPosudek oponenta práce477,64 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Kodajek_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce258,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19755

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.