Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSlavíková, Marie
dc.contributor.authorKřížová, Kristýna
dc.contributor.refereeAschenbrenner, Vít
dc.date.accepted2015-08-27
dc.date.accessioned2016-03-15T08:59:56Z
dc.date.available2015-06-10cs
dc.date.available2016-03-15T08:59:56Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-06-30
dc.identifier65552
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19772
dc.description.abstractZprvu se v této práci budu věnovat charakteristice města Dobřany, také se stručně zmíním o historii. V druhé kapitole navážu hudební historií. Dále se zmíním o významných rodácích tohoto města, kteří pomohli město zviditelnit. Třetí kapitola bude věnována Základní umělecké škole Johanna Sebastiana Bacha, protože si myslím, že tato škola má podstatný vliv na hudební dění v Dobřanech. Především sbory, které vznikly pod hlavičkou školy. Ve čtvrté kapitole budu psát o současném hudebním a kulturním dění ve městě. Budu psát o festivalech, jež se v Dobřanech konají, dále se pokusím se nastínit propojení hudebního života v Dobřanech se společností.cs
dc.format44 s., v s. (79 998 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecthudbacs
dc.subjectDobřanycs
dc.titleHudební život města Dobřanycs
dc.title.alternativeThe musical life of the city Dobřanyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedAt first, in this work I will attend to characteristic of town Dobřany, also I will briefly describe the history. In the second chapter will follow up with musical history. Further I will mention the famous natives of this city, who helped the city to be visible. The third chapter is dedicated to the Music School of Johann Sebastian Bach, because I think that this school has a significant influence on the musical life in Dobrany. Mainly choirs, which were created under the the school. In the fourth chapter, I will write about the current music and cultural events in the city. I will write about festivals that are held in Dobřany, then I will try to outline the connections of musical life in Dobřany with society.en
dc.subject.translatedDobřanyen
dc.subject.translatedmusicen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HUDEBNI ZIVOT MESTA DOBRANY.pdfPlný text práce2,22 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Krizova_hodnoceni_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Krizova_hodnoceni_oponent.pdfPosudek oponenta práce667,84 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-obhajoba_Krizova.pdfPrůběh obhajoby práce238,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19772

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.