Title: Hudební výchova - vývoj a význam předmětu s přihlédnutím ke kontextu historie českého školství
Other Titles: Musical education and the importance of the subject regarding to the context of the czech education systems
Authors: Winklerová, Zdenka
Advisor: Slavíková, Marie
Referee: Feiferlíková, Romana
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19784
Keywords: hudební výchova;hudební pedagogika;středověké školství;vývoj hudební výchovy;nové směry;nácvik v hodinách hudební výchovy.
Keywords in different language: music education;musical pedagogy;ages of education;development of musical education;new directions;topic in lessons of music education.
Abstract: Tématem diplomové práce je Hudební výchova-vývoj a význam předmětu s přihlédnutím ke kontextu historie českého školství.Práce analyzuje jednotlivá období vývoje předmětu hudební výchova ve významných historických obdobích. Práce je členěna do dvou celků.První celek popisuje historický vývoj hudební výchovy, druhý celek se zabývá praktickou částí v hodinách hudební výchovy.
Abstract in different language: TOPIC OF THIS DISSERTATION IS MUSICAL EDUCATION AND THE IMPORTANCE OF THE SUBJECT REGARDING TO THE CONTEXT OF THE CZECH EDUCATION SYSTEMS. THE DISSERTATION ANALYZES AN INDIVIDUAL PERIODS DEVELOPMENT OF MUSICAL EDUCATION IN IMPORTANT HISTORICAL PERIODS.IS DIVIDED INTO TWO PARTS.THE FIRST PART DESCRIBES HISTORICAL DEVELOPMENT OF MUSIC EDUCATION.THE SECOND PART FOCUSES ON PRACTCE IN MUSIC LESSONS.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Hudebni vychova.pdfPlný text práce949,98 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Winklerova_hodnoceni_vedouciho_DP_Slavikova.pdfPosudek vedoucího práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Winklerova_posudek_oponenta_DP_Feiferlikova.pdfPosudek oponenta práce725,09 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Winklerova_prubeh_obhajoby_DP.pdfPrůběh obhajoby práce299,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19784

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.