Title: Vnímání času u dětí v mateřské škole
Other Titles: Children's perception of time in kindergarten
Authors: Jančová, Martina
Advisor: Pěchoučková, Šárka
Referee: Coufalová, Jana
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19793
Keywords: předškolní období;předmatematické představy;pojem čas;vnímání času;mateřská škola
Keywords in different language: preschool period;pre-mathematics concepts;concept of time;time perception;kindergarten
Abstract: Bakalářská práce na téma "Vnímání času u dětí v mateřské škole" je rozdělená do tří částí- teoretické, metodologické a experimentální. V teoretické části je popsáno předškolní období, předmatematické představy v mateřské škole, vnímání, pojem čas a vnímání času. Metodologická část obsahuje cíle experimentu, použité metody, podmínky, přípravu a zadání experimentu, terminologii a kritéria hodnocení. V experimentální části je popsán experiment s deseti dětmi z 64. mateřské školy. Výzkum byl prováděn pomocí pěti aktivit týkajících se vnímání času. Jednotlivé úkoly byly vyhodnoceny podle předem stanovených kritérií.
Abstract in different language: The Bachelor thesis is focused on the topic "Children's perception of time in kindergarten". It is divided into three parts - theoretical, methodological and experimental. The theoretical section describes the preschool period, pre-mathematics concepts, perception, concept of time and time perception. The methodological part describes the terms and conditions of the experiment, its methods, terminology and its complete preparation, accompanied with the evaluation criteria. The experimental part describes the experiment with ten children from the 64th nursery school. The research was conducted by using five activities related to the perception of time. Individual tasks were evaluated according to predetermined criteria.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Jancova_Martina.pdfPlný text práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hodnoceni Jancova043.pdfPosudek vedoucího práce325,13 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Posudek Jancova040.pdfPosudek oponenta práce546,83 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Jancova protokol072.pdfPrůběh obhajoby práce130,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19793

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.